MITÄ VERKKO-OPETUS TARKOITTAA?

Verkko-opetus muodostuu tavallisesti eri opetusmenetelmien tuotetusta digitaalisesesta materiaalista, jossa yhdistyvät video-oppitunnit, opettajan ohjaus ja tuki, itseopiskelua ja tehtäviä, jotka oppilas tekee omalla ajallaan sekä usein myös oppimisen arviointia eri tavoilla. Opiskelija voi seurata omaa edistymistään, samoin opettaja. Oppimisympäristöt mahdollistavat interaktiivisuuden opettajan ja oppijan välillä, usein myös muiden samaan verkko-opiskelun ryhmään kuuluvien oppijoiden välillä.

 

MIKSI VERKKO-OPETUSTA?

COVID-2020 siirsi kaiken opetuksen ja oppimisen lyhyellä varoitusajalla verkko-opetukseen. Opettajat, oppilaat, oppilaitokset, koulut, harrastetoiminta siirtyivät kaikki uuden eteen, enemmän tai vähemmän valmistautuneina, osa hyvinkin vähäisillä varusteilla tai aikaisemmalla tietotaidoilla ja kokemuksella.

 

COVID-2020 tilanteen kehitystä on vaikea ennustaa. Viranomaiset valmistelevat toimia tarvittaessa siirtää syyslukukaudella koulut läsnäopetuksesta etäopetukseen alueen tai paikkakunnan koronavirustilanteen mukaan. Tilanteen haasteellisuus pakottaa miettimään kaikkea toimintaa uudella tavalla, jotta ihmisten terveys voidaan turvata ja toisaalta elämää jatkaa mahdollisimman normaalilla tavalla. Verkko-opinnot ovat tulleet jäädäkseen joko osana tai korvatakseen enenemässä määrin läsnäopetusta. Tämä sama näkyy harrastetoiminnassa.

 

MIKSI TIEDEKOULU ALOITTAA VERKKO-OPETUKSEN?

Mahdollisuutta harrastaa ja oppia ajasta ja paikasta riippumatta on toivottu meiltä jo pitkään. Kaikilla harrastuksesta kiinnostuneilla ei ole mahdollisuutta osallistua läsnäopetukseen, esim. toimipisteet ovat liian kaukana oppilaan kotoa tai harrastukseen siirtyminen ei ole aikataulullisesti mielekästä, oppijalla voi olla fyysisiä tai terveyteen liittyviä rajoitteita osallistua läsnäopetukseen tai toivottua ryhmää vain ei ole tarjolla oppilaan asuinpaikkakunnalla.

 

Kevätlukukauden palaute ja kokemukset, eri-ikäisten lasten nopea ja sujuva tietoteknisten laitteiden ja sovellusten käyttö sekä ennen kaikkea asenne ja motivaatio kannustavat uuteen toimintamalliin, joka mahdollistaa harrastekerhotoiminnan ajasta ja paikasta riippumatta niin uusille kuin jatkaville tiedekoululaisille. Verkko-oppimisympäristön avulla harrastekerhot voidaan järjestää opetussuunnitelman mukaisesti tarjoten pitkäkestoinen harrastus lapsille ja nuorille.

 

MITEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN PÄÄSEE JA MITÄ SIELLÄ ON?

Verkko-opetuksen harrasteryhmään ilmoitettu oppilas saa ennen lukukauden alku ohjeet rekisteröityä verkko-oppimisympäristöön, jossa näkyvissä on hänen oma(t) harrastekerhonsa. Oppimisympäristöä voi käyttää eri päätelaitteilla kuten tietokoneella, tabletilla ja älykännykällä. Digitaalista materiaali voi selata ja lukea kaikilla päätelaitteilla, mutta toki ohjelmointi vaatii tietokoneen käyttöä.

 

Lukukauden aikana aukeaa uusi oppitunti ja siihen liittyvät materiaalit kerran viikossa. Oppilas voi edetä omaan tahtiinsa ja tehdä harrastekerhon tehtäviä.  Aikaisempien oppituntien digitaaliset materiaalit, tehtävät, opetusvideot, kuvat jne. ovat käytössä koko lukukauden ajan. Oppimisympäristö mahdollistaa etenemisen seurannan. Oppituntien materiaaliin kuuluu oppimisen arviointi – pieni testi tai tehtävä, jonka avulla oppija näkee miten on oppinut ha omaksunut opitun asian. Oppilas voi seurata lukukauden ajan omaa edistymistään, samoin opettaja.  Opettaja voi laittaa koko ryhmälle tai yksittäiselle oppijalle vinkkiä, neuvoa, ohjeistusta jne. oppimisen etenemisen perusteella. 

 

MITEN ILMOITTAUTUMINEN TEHDÄÄN?

Verkko-opetuksen harrasteryhmiin ilmoittaudutaan verkkokaupan kautta, jossa valitaan ensin sopiva harrastekerhon ryhmä ja siihen valittavana olevien ohjaustuntien ajankohta ja määrä. Suosittelemme tarkistamaan huolellisesti lapselle sopiva harrastekerhon taso ja haluttu ohjaustuntien määrä. Tämän lisäksi on hyvä tarkistaa mitä oppimateriaaleja harrastekerhossa käytetään. Oppimateriaalipaketin voi hankkia verkkokaupan kautta erillisenä tuotteena tai haluamastaan paikasta mikäli verkko-opetuksessa tarvittavia välineitä ja tarvikkeita oppilaalla ei vielä ole.  

 

MITEN VERKKO-OPETUS MAKSETAAN?

Maksuvaihtoehdot ovat PayPal, luottokortti ja pankkikortti. PayPal tiliä ei tarvita. Valitsemalla ensin Pay with PayPal tulevat luotto- ja pankkikorttimaksamisen vaihtoehdot näkyviin sivun alareunaan. Huom! Voit vaihtaa maksuvaiheessa kielen myös suomeksi alasputovalikosta ja/tai klikkaamalla Suomen lipppua.

 

MIKÄ OPPIMATERIAALIPAKETTI?

Tiedekoulun harrastekerhoissa käytetään tiettyjä tutkijan välineitä, Lego Technics ja Education sarjoja, IoT laitteita jne. riippuen harrastekerhosta. Verkko-opetusryhmien opetuksessa käytettävät tarvikkeet ja välineet on koottu harrastekerhon oppimateriaalipaketiksi, joka suositellaan hankittavaksi samalla kun oppilas ilmoitetaan etäopetuksen ryhmään. Mikäli oppilaalla on jo käytössään harrastekerhossa tarvittava laite tai välineet, oppimateriaalipakettia ei tarvitse tilata. Vaihtoehtoisesti tarvittavat välineet voi hankkia muualta. Tarkemmat tiedot ja hinnat tuotekuvauksessa.

 

VOIKO AIKAISEMMIN HARRASTEKERHOSSA KÄYNYT JATKAA VERKKO-OPETUKSESSA?

Aikaisemmin Tiedekoulun harrastekerhossa käynyt oppilas voi valita jatkaako harrastusta läsnäopetuksessa vai valitseeko syyslukukaudelle verkko-opetuksen ryhmän. Robottikerhojen jatkoryhmät on keskitetty Tiedekoulun toimipisteissä pidettäviin läsnäopetusryhmiin syyslukukaudella 2020.

 

 

ONKO VERKKO-OPETUSRYHMIÄ SEKÄ SUOMEKSI ETTÄ ENGLANNIKSI

Verkko-opetuksen digitaalinen materiaali ja ohjaustuntien opetuskieli on suomi. Lisäämme tarjolle myöhemmin verkko-opetusryhmiä, joissa ohjaustunnit pidetään englanniksi.

 

MILLOIN VERKKO-OPETUS ALKAA?

Verkko-opetuksen lukukausi alkaa elokuussa viikolla 35 ja päättyy joulukuussa viikolla 51. Koululaisten syyslomaviikolla (vko42) ei ole oppitunteja.

 

MITEN VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖÖN KIRJAUDUTAAN?

Oppilas tai halutessanne huoltaja rekisteröityy oppilaan puolesta oppimisympäristöön. Oppimisympäristöä voi käyttää eri päätelaitteilla kuten tietokoneella, tabletilla ja älykännykällä. Koodaus vaatii päätelaitteeksi tietokoneen. Oppimisympäristö tukee useampaa kieltä, ja oppilas voi vaihtaa oppimisympäristön kielen asetusten kautta haluamakseen.

 

 

MISTÄ VERKKO-OPETUKSEN OPPITUNTI KOOSTUU?

Oppitunti koostuu digitaalisesta materiaalista mm. teoriapohjustus oppituntiin, opetusvideo, oppitunnin tehtävät, valokuvia, malliesimerkkejä ja arviointi. Oppilas voi tehdä oppitunnin sisältämät materiaalit omaan tahtiinsa. Suositeltavaa on, että oppilas on tutustunut oppitunnin materiaaliin ja tehtäviin ennen ohjaustuntia.

 

 

MITÄ OHJAUSTUNTI TARKOITTAA?

Verkko-opetuksen ryhmän kuuluu valittu määrä ohjaustunteja. Ohjaustuntien tarkoitus on toimia oppilaiden tukena ja kannustimena. Verkko-opetuksen vastuuopettaja ohjaa ohjaustunnit Hangouts/Meet sovelluksen avulla. Ohjaustunneilla oppilailla on mahdollisuus saada opettajalta neuvoa, ohjeita ja vinkkejä. Ohjaustunnilla ei ole tarkoitus käydä oppitunnin materiaalia läpi, vaan pureutua aiheisiin, joihin oppilaat kokevat tarvitsevansa tukea. Opettaja seuraa oppilaiden etenemistä oppimisympäristön avulla ja nostaa ohjaustunneilla esille aiheita etenemisen perusteella.

 

MITEN OPPILAAN ETENEMISTÄ VOI SEURATA?

Oppimisympäristö kerää oppilaan aktiivista harrastekerhon oppimateriaaliin ja tehtäviin käyttämää aikaa ja analytiikkaa. Oppilas voi itse seurata omaa edistymistään. Eteneminen näkyy jokaisen oppitunnin ja tehtävän kohdalla sekä yhteenvetona. Vastuuopettajat seuraavat oppilaiden edistymistä ja ottavat yhteyttä oppimisympäristön avulla oppilaaseen, mikäli harrastuksen etenemisen tai suoritusten osalta on tarvetta. Oppilas voi myös olla suoraan yhteydessä etäryhmän vastuuopettajaan, joka neuvoo ja auttaa oppilasta tarpeen mukaan.

 

 

MILLAISEN TIETOKONEEN OPPILAS TARVII?

Oppilas tarvitsee kannettavan tietokoneen, jossa on uudehko Chrome selain ja Adobe Flash Player (maksuton sovellus ladattavissa netistä) asennettuna. Muita vaatimuksia ei ole. Koodin jatkoryhmissä käytettävät ohjelmat ja niiden asennusohjeet ohjeistetaan lukukauden alussa.

 

Ohjelmoinnin opiskelu sinänsä ei vaadi erityistä kannettavalta tietokoneelta. Kannettavaa tietokonetta hankittaessa on hyvä pohtia mitä tietokoneella on tarkoitus tehdä muuta kuin harjoitella ohjelmointia ja onko tietokoneella yksi vai useampi käyttäjä. Mikäli oppilas on kiinnostunut pelaamaan tietokonepelejä, tietokoneelle asetettavat vaatimukset ovat hyvin erilaiset kuin jos tietokonetta käytetään koulutehtävien tekoon ja ohjelmoinnin opiskeluun.

 

 

 

 

Suomen Tiedekoulu Oy