TIEDEKOULUN HARRASTEKERHOT

 

Mitä Tiedekoulu tarjoaa?

Tiedekoulu järjestää mukaansatempaavaa, oppimisen iloa tuottavaa pitkäkestoista, opetussuunnitelmiin pohjautuvaa harrastustoimintaa tieteestä ja teknologiasta kiinnostuneille eri-ikäisille lapsille.

 

Mitä teemaoppiminen tarkoittaa?

Tiedekoulun harrasteryhmissä käytetään teemaoppimista eli jokaisella oppitunnilla on uusi aihe, jota käsitellään yhdessä lyhyen  teoriapohjustuksen avulla ja sen jälkeen tunnin teemaan lähdetään tutustumaan, tutkimaan ja tekemään konkreettisesti.

 

Kenelle Tiedekoulun ryhmät on tarkoitettu?

Tiedekoulun harrasteryhmät on tarkoitettu kaikille 4 - 16 vuotiaille luonnontieteistä, teknologiasta ja ohjelmoinnista kiinnostuneille lapsille.

 

Mitä tarkoittaa suositusikä?

Lapsen kiinnostus ja motivaatio tieteisiin, teknologiaan tai ohjelmointiin voi alkaa hyvin eri ikäisenä.  Haluamme tarjota mahdollisuuden aloittaa alkeisryhmissä joustavasti silloin kun lapsella on aito motivaatio ja kiinnostus aiheeseen.  Tiedekoulun  4 -6 vuotiaiden ja 7 – 12 vuotiaiden ryhmien suositusiät ovat nimensä mukaisesti suosituksia. Tällä pyritään ohjaamaan sosiaalisilta ja vuorovaikutustaidoiltaan samantasoiset lapset samoihin ryhmiin. Miniroboihin ja -tutkijoihin lapsi on tervetullut kun hän pystyy olemaan pienessä, eri-ikäisiä lapsia olevassa ryhmässä itsenäisesti. Robottikerho 1 tason ryhmään ovat tervetulleita koulun aloittavat lapset, jotka ovat tottuneet toimimaan isommassa max 10 eri-ikäisen lapsen ryhmässä. Koodikoulu 1 tulevan oppilaan on hyvä osata lukea.

 

Onko yli 12 vuotias tervetullut ryhmään?

Tiedekouluun ovat kaikki lapset tervetulleita. Suositusiät harrasteryhmissä ovat nimensä mukaisesti suosituksia. Lapsen aito kiinnostus ja motivaatio aiheeseen ovat paljon tärkeämpiä tekijöitä.  Toisella lapsella kiinnostus herää jo alakoulun alkaessa, toinen kiinnostuu aiheesta vasta yläkoulun kynnyksellä.  Nuorempi lapsi ryhmässä voi olla legorakennellut paljon enemmän kuin vanhempi, toisaalta nuorempi lapsi on rohkeampi kokeilemaan tietokoneella ilman rajoitteita tai ennakkokäsityksiä ja toisaalta alakoulun yläluokilla olevat ovat jo koulussa ehtineet käsitellä ja oppia matematiikkaa, englantia jne. enemmän kuin nuorempi lapsi ryhmässä, joten tiedon soveltaminen voi olla nopeampaa. Jokainen lapsi oppii omaan tahtiinsa, omalla tavallaan ja tätä kannustamme Tiedekoulussa antamalla sopivassa suhteessa haastetta ja tukea onnistumiseen ja oivaltamiseen.

 

TIEDEKOULUN LUKUKAUSI

 

Milloin Tiedekoulun lukukausi alkaa?

Tiedekoulun syyslukukausi alkaa elokuun loppupuolella  ja kevätlukukausi tammikuussa loppiaisen jälkeen. 

 

Mitä lukukausi tarkoittaa?

Tiedekoulun lukukausi tarkoittaa syys- tai kevätlukukautta, jonka aikana on 15 kerran viikossa pidettävää oppituntia. Koululaisten loma-aikoina syys- ja talvilomaviikolla ei ole normaalin lukujärjestyksen mukaisia oppitunteja. Pyhäpäivät kuten Pyhäinpäivä 6.11. ja itsenäisyyspäivä 6.12. siirtävät näille päiville osuvien ryhmien oppitunteja viikolla eteenpäin.

 

 

ILMOITTAUTUMINEN

 

Miten ilmoitan lapseni harrasteryhmään?

Tiedekoulun harrasteryhmiin ilmoittaudutaan nettisivulla olevalla sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Harrasteryhmän edessä on i - ikoni, jota painamalla saa näkyviin ryhmän lisätiedot. Harrasteryhmän nimi on linkki ilmoittautumissivulle, jossa kysytään lapsen ja huoltajan yhteystiedot. Jatkoryhmiin ilmoittautuminen on salasanasuojattu, ja salasanat jaetaan jo mukana olevien tiedekoululaisten huoltajille sähköpostilla ennen seuraavalle lukukaudelle ilmoittautumista.

 

Onko mahdollista tulla kokeilemaan ennen ilmoittautumista?

Tiedekoulu on luopunut ns. kokeilutunneista, koska kaikille kokeilijoille ei voida luvata paikkaa halutusta ryhmästä kokeilutunnin jälkeen. Haluamme välttää lapselle aiheutuvaa mieliharmia ja pettymystä. 

 

Monta paikkaa ryhmässä on vielä vapaana?

Tiedekoulun ilmoittautuminen tapahtuu nettilomakkeen avulla ja ryhmän perässä näkyy reaaliajassa vapaana olevat paikat. Ryhmäkoot alle kouluikäisten 4-6 vuotiaiden ryhmässä max. 8 ja kouluikäisten 7 – 16 vuotiaiden ryhmissä max. 10 lasta. 

 

Mitä varasija tarkoittaa?

Jokaisessa ryhmässä on mahdollisuus ilmoittautua varasijalle, mikäli ryhmä on jo tullut täyteen. Ilmoitamme varasijalla oleville sähköpostitse ja/tai tekstiviestillä, mikäli kyseiseen ryhmään vapautuu peruutuspaikkoja.

 

Voiko mukaan tulla kesken lukukauden?

Tiedekoulussa käytetään teemaoppimista eli jokaisella oppitunnilla on uusi, opittava asia. Tästä syystä jälki-ilmoittautuminen on mahdollista ensimmäisen 3-4 oppitunnin aikana, mikäli ryhmässä vielä on tilaa. Ohjaaja kertaa tunneilla jälki-ilmoittautuneille lapsille aikaisempien tuntien teemoja ja huomio, että myöhemmin mukaan tullut lapsi pääsee mukaan ryhmän toimintaan. Lukukausimaksu on jälki-ilmoittautuneille sama kuin lukukauden 1. oppitunnista aloittaneille.

 

Onko lapsen mahdollista aloittaa harrastus jos hän ei osaa suomea?

Tiedekoulun harrasteryhmien opetuskieli on suomi. Ryhmissä on paljon oppilaita, joille suomi ei ole kotikieli. Näissä tapauksissa huoltajan kanssa voidaan sopia ohjataanko oppilasta lähtökohtaisesti suomeksi, jolloin harrasteryhmä edistää oppilaan suomen kielen oppimista. Tunnin teema ohjataan ensin suomeksi ja tämän jälkeen ohjaaja  käy suomea heikosti ymmärtävän oppilaan kanssa vastaavat asiat englanniksi/ruotsiksi varmistaen oppilaan ymmärtävän oppitunnin teeman ja tehtävien tavoitteet.  Ohjelmoinnin universaali kieli on englanti, joten lapset voivat heti aloittaa sovellusten käyttämisen englannin kielellä.

 

Voiko lapsen huoltaja tulla mukaan oppitunneille?

Yleensä tieto oman aikuisen odottavan ulkona lähistöllä helpottaa ujoa tai arkaa lasta. Huomioitavaa on, että vieras aikuinen ryhmässä voi hämmentää muita lapsia ja viedä huomion opetettavasta asiasta. Tästä syystä luokkatilaan ovat tervetulleita vain ryhmän oppilaat ja ohjaaja. Eteistiloihin ei voi jäädä odottamaan oppitunnin ajaksi.

 

Sopiiko toiminta erityislapselle?

Tiedekouluun ovat tervetulleita kaikki lapset. Robottikerho ja erityisesti koodaus ovat omiaan lapsille, joilla on erilaisia neurologisia haasteita, keskittyminen herpaantuu ja sosiaalisissa taidoissa on vielä kehitettävää. Ilmoittautumisen lisätiedot kenttään on hyvä kuvata lyhyesti mikäli lapsella on erityistarpeita, haasteita tai muuta huomioitavaa. Näin pystymme paremmin huomioimaan lapsen tarpeet ryhmässä.

 

Miten huolehditte oppituntien työrauhasta?

Olemme huoltajiin ennakoidusti yhteydessä mikäli oppitunnilla on haasteita ja sovimme tarvittavat korjausliikkeet. Sovitusti voimme pyytää lapsen aikuisen tulemaan 1-2 oppitunnin ajaksi Tiedekoulun eteiseen. Yleensä tieto oman aikuisen läsnäolosta lähistöllä rauhoittaa tilanteen ja oppilas voi keskittyä harrastukseen. Tiedekoululla on oikeus keskeyttää oppilaan lukukausi, mikäli yhteistyössä huoltajan ja oppilaan kanssa sovituista toimenpiteistä huolimatta ei-toivottu, oppitunnin työrauhaa häiritsevä käyttäytyminen jatkuu. Lukukausimaksua ei palauteta jos oppilaan lukukausi keskeytyy oppitunnin työrauhaa häiritsevän käytöksen takia.

 

JATKORYHMÄT

 

Voiko lapsen ilmoittaa suoraan jatkoryhmään?

Tiedekoulun harrastusryhmiin hakeutuvat lapset ovat kiinnostuneita valitsemastaan harrastuksen aiheesta ja esim. Robottikerhoihin ilmoittautuvat lapset rakentaneet jo paljon erilaisilla legosarjoilla. Robottikerhoissa käytettävät Lego Technics ja sähkömoottorit ovat kuitenkin suurimmalle osalle lapsia täysin uusia asia, joten suosittelemme aloittamaan alkeisryhmästä. Mekaniikan perusrakenteet, erilaisten palikoiden ja osien eroavaisuudet ja käyttötarkoitukset sekä niiden hyödyntäminen on hyvä osata, jotta lapsi osaa suunnitella tunnin teemasta omannäköisen mekaniikan rakenteen ja soveltaa oppimaansa. Ohjaajamme tutustuessaan ryhmänsä lapsiin näkevät missä lapsi kaipaa tukea tai kaipaa lisähaastetta ja sopeuttavat ohjausta sen mukaan. Toki jos lapsi on aloittaessaan jo hieman vanhempi ja käyttänyt Lego Mindstormia tms. niin hän on tervetullut suoraan jatkoryhmään. 

 

Koodikoulun osalta pyydämme olemaan sähköpostitse yhteydessä ja kertomaan millaista aikaisempaa kokemusta ja osaamista ohjelmoinnista lapsella on. Tämän pohjalta pyrimme yhdessä huoltajan kanssa katsomaan sopivan tason, josta lapsi voi aloittaa. Tiedekoulun tasoryhmät ja sisällöt kuvattuna Harrasteryhmät sivulla. Tarvittaessa vaihdamme oppilaan ryhmää vaikka kesken lukuvuoden. Tärkeintä on, että lapsi saa oivalluksen ja onnistumisen kokemuksia ja uusi asian on haastavuudeltaan sopivan tasoista.

 

OPPITUNTI, RYHMÄKOKO JA OHJAAJA

 

Miten kauan yksi oppitunti kestää?

Mini- ja Tutkijakerhoissa oppitunti on noin 45 min,  Mini- ja Robottikerhojen sekä Koodikoulujen oppitunnin kesto noin 60 minuuttia. Makerspace ryhmällä noin 90 min.  Mini- ja tutkijakerhoissa oppilaat eivät juuri voi osallistua oppitunnin päättyessä tarvikkeiden siivoamiseen, vaan lähtevät kotiin kun oppitunti päättyy. Mini-ja Robokerhoissa rakenteiden purkaminen on osa oppituntia ja ryhmän sekä käsiteltävän teeman mukaan tähän varataan oppitunnin lopusta riittävästi aikaa. Vastaavasti koodikoulun oppitunnin lopusta varaamme aikaa riittävästi viimeistellä tehtävä loppuun, kysyä neuvoa sekä sulkea sovellukset ja tietokoneen ennen kotimatkalle lähtöä. 

 

Montako ohjaajaa ryhmässä on?

Harrasteryhmissä on yksi ohjaaja.

 

Miten suuria ryhmät ovat?

Alla kouluikäisten ryhmissä lapsia on 4-8 ja kouluikäisten 7 - 14 vuotiaiden ryhmässä 4-10 lasta. Joustamme perheen tarpeiden mukaan, jotta esim. samalla kyydillä kulkevat, sisarukset tai ystävykset saadaan samaan ryhmään.

 

Mikä on ryhmän minimikoko?

Harrasteryhmän minimikoko on  4 lasta, jotta ryhmä saadaan muodostumaan. Tätä pienemmässä ryhmässä lasten vertaisoppiminen ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu eivät toteudu. Flunssakaudella lapsia on poissa oppitunneilta ja pienessä ryhmässä tämä voi tarkoittaa ryhmän kutistuvan parityöskentelyyn. Tästä syystä myös ilmoittautuminen on sitova. Haluamme varmistaa, että muodostettava ryhmä voidaan toteuttaa ja se tarjoaa lapsille valitun harrastusryhmän lisäksi mahdollisuuden vertaisoppimiseen ja sosiaalisten sekä vuorovaikutustaitojen harjoitteluun.

 

POISSAOLOT JA KORVAAVAT TUNNIT

 

Onko poissaoloista ilmoitettava erikseen?

Etukäteen tiedossa olevista pidemmistä poissaoloista toivomme ilmoitettavan ohjaajalle tai sähköpostilla info@tiedekoulu.fi

 

Onko mahdollista tulla korvaamaan toiseen ryhmään poissaoloa?

Mahdollisuuksien mukaan pyrimme tarjoamaan poissaolon korvaamista toisessa vastaavassa ryhmässä. Pyydämme olemaan asiasta sähköpostilla yhteydessä info@tiedekoulu.fi

 

 

LUKUKAUSIMAKSU

 

Mitä lukukausi maksaa?

Lukukausimaksut on nähtävissä nettisivuilta. Lukukausimaksut syyslukukaudella läsnäopetuksen osalta 2020 ovat:

245 € Koodikoulut

245 € Mini- ja Robottikerhot

245 € Mini- ja Tutkijakerhot

285 € Animointi 1

285 € Makerspace

285 € Digitaalinen piirtäminen

 

Verkko-opetuksen lukukausimaksut ovat:

245€ lukukausi - 15 ohjaustuntia

 

Verkko- ja läsnäopetus noudattavat samaa opetussuunnitelmaa ja teemakohtaisia oppitunteja on lukukaudessa 15. 

 

Onko Tiedekoululla käytössä sisaralennus?

Tiedekoululla ei ole käytössä sisaralennusta. Useammalle päiväleirille osallistumisen olemme huomioineet hinnoissa.

 

Onko mahdollista saada alennusta jos lapsi osallistuu useampaan harrasteryhmään?

Tiedekoulun ryhmäkoko on pieni. Sisar- tai muitakaan alennuksia ei ole käytössä.

 

Onko laskulle mahdollista saada maksuaikaa? Tai maksaa erissä?

Tiedekoulun asiakkaita ovat  tieteistä ja teknologiasta kiinnostuneet lapset ja heidän harrastuksensa jatkuvuuden varmistamiseksi joustamme ja mielellämme sovimme maksuajasta.  Mikäli tarvitset maksuaikaa, niin otahan yhteyttä nina.kainulainen@tiedekoulu.fi

 

Miksi lukukausimaksu tulee heti ilmoittautumisen mukana?

Paikka ryhmästä varataan ja vahvistetaan ilmoittautumisen jälkeen automaattisella sähköpostilla, jossa on linkki lukukausimaksuun. Ilmoittautuminen on sitova koko lukukaudelle, sen perusteella muodostetaan ryhmät, varataan tilat ja opettajien resurssit. Lukukausimaksulla on normaali 14 päivän maksuaika.

 

Voiko ryhmää vaihtaa kesken lukukauden esim. toisen harrastuksen, muuton tms. takia?

Tiedekoulun asiakkaita ovat lapset, joten joustamme mielellämme ja pyrimme tarjoamaan paikkaa toisesta vastaavasta ryhmästä samasta tai toisesta toimipisteestä jos toinen harrastus osuu päällekkäin harrasteryhmämme kanssa tai perhe muuttaa lukukauden aikana.

 

Voiko lapsi vaihtaa toiseen ryhmään jos valittu toiminta ei olekaan lapsesta mielekästä?

Suosittelemme, että lapsi käy 2-3 kertaa valitussa harrasteryhmässä.  Lapsen odotukset voivat olla epärealistiset, tietotulva, uusi harrastus, opettaja ja ryhmä uusia kavereita voi hämmentää lasta, oppitunnin teema voi tuntua vaikealta tai liian helpolta tms.  Monesti toisen oppitunnin jälkeen lapsi osaa paremmin sanoa mikä tuntuu kivalta ja mikä ei. Mikäli harrastus ei 2-3 oppitunnin jälkeen tuntu omalta jutulta, niin mielellämme pyrimme tarjoamaan paikkaa toisesta harrasteryhmästä, joka vastaa lapsen kiinnostusta ja motivaatiota.

 

Mitä ilmoittautumisen sitovuus tarkoittaa?

Ilmoittautuminen on sitova koko lukukaudelle, sen perusteella muodostetaan ryhmät, varataan tilat ja opettajien resurssit. Ilmoittautuminen muodostaa automaattisesti lukukausimaksun. 

 

Voiko ilmoittautumisen perua?

Ilmoittautumisen voi vaihtaa toiseen ryhmään tai perua kuluitta viimeistään kaksi viikkoa ennen lukukauden alkua olemalla yhteydessä sähköpostilla nina.kainulainen@tiedekoulu.fi. Viikkoa ennen lukukauden alkua peruutetuista ilmoittautumisista perimme 50 % lukukausimaksusta. Mikäli peruutus tehdään tätä myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan, veloitamme koko lukukausimaksun. Paikan käyttämättä jättäminen ei ole peruutus. Suomen Tiedekoulun lukukausimaksu on perintäkelpoinen ja siirrämme erääntyneet avoimet laskut perintää, mikäli maksuajasta ei ole sovittu.

 

Mitä jos valittu ryhmä ei muodostukaan?

Ryhmän muodostumisen minimikoko on 4 lasta. Mikäli ryhmää ei muodostu, Tiedekoulu tarjoaa paikkaa toisesta vastaavasta ryhmästä tai kerhopaikka perutaan ja lukukausimaksu palautetaan. 

 

KOODIKOULUT, TIETOKONE JA NETTIYHTEYS

 

Mitä vaatimuksia kannettavalle tietokoneelle on?

Koodikouluun lapsi tarvitsee kannettavan tietokoneen, jossa on uudehko Chrome selain. Muita vaatimuksia ei ole. Koodikoulun jatkoryhmissä käytettävät ohjelmat ja niiden asennusohjeet ohjeistetaan lukukauden alussa.

 

Millaisia asioita uuden kannettavan hankinnassa kannattaa ottaa huomioon?

Ohjelmoinnin opiskelu sinänsä ei vaadi erityistä kannettavalta tietokoneelta. Kannettavaa hankittaessa on hyvä pohtia mitä tietokoneella on tarkoitus tehdä muuta kuin harjoitella ohjelmointia. 

 

Onko lapsella oltava mokkula tai oma internet yhteys mukana?

Tiedekoululla on nettiyhteys.

 

Mitä sovelluksia koodauksen opiskelussa käytetään?

Koodikoulun alkeisryhmissä ohjelmoinnin opiskelussa käytämme visuaalisia ohjelmointisovelluksia kuten Scratchia, jotka on kehitetty ohjelmoinnin perusteiden opettamiseen eri ikäisille lapsille. Jatkoryhmissä siirrytään koodinkirjoittamisen harjoitteluun ja aluksi koodarit tutustuvat eri ohjelmointikieliin. Suurin osa sovelluksista on nettipohjaisia, joten lapsen koneelle ei ole tarve asentaa mitään. Jatkoryhmiin osallistujat saavat lukukauden alussa lisätietoa, ohjeet asennukseen jne. 

 

Voiko lapsi tehdä ohjelmoinnin tehtäviä ja harjoituksia myös vapaa-ajalla?

Lapset voivat harjoitella koodausta ja tehdä tehtäviä visuaalisilla ohjelmointisovelluksilla myös vapaa-ajallaan oppituntien osalta, jotka on jo lukukauden aikana opiskeltu.

 

Tarvitseeko lapsen osata lukea aloittaakseen koodikoulun alkeisryhmässä?

Visuaaliset ohjelmointisovellukset on suunniteltu niin, että lapsi pystyy aloittamaan koodauksen opettelun vaikka ei vielä osaisi sujuvasti lukea.  Väri- ja muotokieli auttavat ymmärtämään toimintojen logiikkaa ja rohkaisevat lasta kokeilemaan. 

 

Saavatko lapset pelata kooditunneilla?

Pelaaminen kiehtoo monia koodareita ja koodauksen lomassa on toki mahdollista käydä kokeilemassa mitä toinen lapsi on koodannut tai ratkonut vastaavanlaisen ongelman. Näin lapset oppivat ymmärtämään miten ratkoa animaatioiden ja pelien vaatimaa logiikkaa, miten suunnittella ja toteuttaa erilaisia ratkaisuja. Monesti lapset jo ensimmäisten oppituntien jälkeen hahmottavat miten heidän lempipelinsä on tehty tai mitä sen tekemiseen on vaadittu. Koodikoulun oppitunnilla ohjaaja puuttuu ennakoidusti tietokoneella tai kännykällä pelaamiseen. Olemme matalla kynnyksellä kotiin yhteydessä mikäli oppilas ohjeista huolimatta siirtyy pelaamaan oppitunneilla.

 

Saavatko lapset käyttää älypuhelinta oppitunneilla?

Vanhemmat lapset voivat halutessaan ottaa kuvia valmiista legorakennelmista robottikerhojen oppitunnin loppupuolella. Ohjeistamme lapsia ottamaan kuvia vain legorakennelmista ja pitämään puhelimen taskussa muun ajan.

 

 LEGOT JA RAKENNELMIEN PURKAMINEN

 

Mitä legoja robottikerhossa käytetään?

Mini- ja Robottikerho 1 ja 2 tasolla on käytössä Legon peruspalikat ja erilaiset Lego Education sarjat sekä Lego Power Functions sähkömoottorit. Robottikerho 3 tasolla edellisten lisäksi käytössä on Lego Mindstorm EV3 älypalikat, joita käytetään pienryhmissä ja pareittain.

 

Miksi legorakennelmat puretaan tunnin päätteeksi?

Teemapohjainen oppiminen tarkoittaa, että jokaisella oppitunnilla on uusi, opittava aihe. Käsittelemme uuden teeman ja tämän jälkeen lapset lähtevät rakentamaan oman visionsa mukaista rakennelmaa tunnin teemasta. Oppitunnin loppupuolella tarkistelemme lasten rakennelmia ja lopuksi rakennelmat puretaan. Näin lapset oppivat hyödyntämään uutta aihetta ja soveltamaan aikaisemmin opittua tunnin teeman rakennelmassaan.  Lapsi oppii nopeammin keräämään tarvittavat legot, tekemään ratkaisuja ja soveltamaan oppimaansa, kun aikaisemmin tehty legorakennelma ei rajoita luovuutta. Legopalikoita kerätessä ja purkaessa lapset oppivat erilaisten palikoiden, holkkien ja tappien eroavaisuuksia ja sitä kautta miten jatkossa hyödyntää lego-osia rakennelmissaan. Legojen purkaminen opettaa myös lapsille järjestelmällisyyttä ja hahmottamaan paremmin ajankäyttöä.

 

Miksi Robottikerhojen oppitunti on vain 60 minuuttia? 

Robottikerhossa ei ole kyse vapaasta legorakentelusta, vaan uuden oppimisesta ja teeman mukaisesta legorakentelusta. Oppitunti jakautuu uuden asian käsittelyyn, legorakennelman suunnitteluun ja rakentamiseen sekä purkuun. Jokainen teema on suunniteltu niin, että teeman ehtii tunnin aikana suunnitella ja rakentaa.

 

Miksi Robottikerho 1 ja 2 –tasoilla käytetään vain sähkömoottoreita?

Vain mielikuvitus on rajana mitä kaikkea sähkömoottorilla saa elämään, liikkumaan, heilumaan tms. Oppilaan taidot rakentaa vahvaa mekaniikkaa ja perusmekaniikan rakenteita on hyvä opetella ensin ja vasta tämän jälkeen tuoda rinnalle mekaniikan ohjelmointi.  Lego Mindstorm EV3 älypalikka vaativat sekä hyvän mekaniikan osaamisen sekä ohjelmoinnin perustaitoja, jotta legorakennelman saa rakennettua kestäväksi ja rakennelman ohjelmoituna toimimaan kuten haluaa sekä käyttämään erilaisia sensoreita, joiden avulla legorakenne havaitsee esteen ja toimii halutulla tavalla esim. peruuttaen tai kiertäen esteen jne.

 

Onko Robottikerho 3 –tasolla jokaiselle lapselle EV3 älypalikka?

Lego Mindstorm EV3 älypalikoita on varattu Robottikerho 3 tason ryhmiin pienryhmä ja parityöskentelyyn. 

 

 

TUTKIJAKERHOT

 

Mitä tutkijakerhoissa tehdään?

Tutkijakerhossa tutustutaan luonnontieteisiin, kemiaan ja fysiikkaan tehden erilaisia kokeita, testejä ja havaintoja. 

 

Miksi tutkijakerhon oppitunti on lyhyempi kuin muiden ryhmien?

Tutkijakerhojen luonne ja tarvikkeet ovat hyvin erilaiset kuin esim. robottikerhojen. Tutkijakerhossa käsitellään tarvikkeita ja aineita, joiden käsittely ei kaikissa tapauksissa ole turvallista pienille lapsille. Robottikerhoissa oppitunnin päätteeksi puretaan kaikki rakennetut legorakennelmat ja tämä on osa oppituntia. Oppilaat oppivat purkaessaa erilaisten osien yhdistämistä ja irrottamista, valitsemaan erilaisia osia ja soveltavamaan osien käyttöä.

 

VALOKUVAT

 

Voiko oppitunnin lopuksi tulla katsomaan valmiita rakennelmia?

Ohjaajat ottavat lasten legorakennelmista, kokeista ja tutkimuksista sekä koodiprojekteista kuvia, jotka ladataan  Tiedekoululaisten kuvat FB sivun albumeihin pienellä viiveellä. Kuvia voi käydä katsomassa yhdessä lapsen kanssa Facebook sivuiltamme, Instagramista ja Tiedekoulun nettisivuilta. Kuvaamme vain oppitunneilla tehtyjä tuotoksia.  Tunnistettavia kuvia lapsista ei julkaista, eikä heidän nimiään. 

 

Mistä on mahdollista nähdä kuvia tunneilla tehdyistä rakennelmista, tutkimuksista ja projekteista?

FB sivulla Tiedekoululaisten kuvat ladataan toimipisteiden nimellä löytyviin albumeihin kuvia. Kuvia julkaistaan myös Tiedekoulun Facebook sivuilla ja Instragramissa.

 

Onko teillä kuvauslupa ottaa ja julkaista kuvia lapsista verkkosivuillanne ja sosiaalisessa mediassa?

Tiedekoulu ei julkaise sosiaalisessa mediassa tai missään muuallakaan tunnistettavia kuvia tai videoita lapsista, ainoastaan oppitunneilla tehdyistä tuotoksista. Pyydämme erikseen huoltajilta kuvaus- ja julkaisuluvan, mikäli oppitunnille tulee esim. toimittaja tai kuvaaja.

 

 

LÖYTÖTAVARAT  

 

Mitä jos lapselta on jäänyt oppitunneille tavaroita?

Löytötavaroita säilytetään lukukauden ajan Tiedekoululla. Arvokkaammat, oppitunnille jääneet tavarat  Tiedekoulun ohjaaja ottaa talteen ja  pyrimme mahdollisen nimilapun perusteella tavoittamaan omistajan viipymättä. Löytötavaroita voi tiedustella joko suoraan ohjajalta tai sähköpostitse info@tiedekoulu.fi

 

PÄIVÄLEIRIT

 

Onko Tiedekoululla toimintaa loma-aikoina?

Tiedekoulu järjestää koululaisten loma-aikoina päiväleirejä Tiedekoulun tiloissa Turussa,  Espoossa ja Helsingissä. Päiväleireille on oma ilmoittautuminen. Päiväleireillä on oma teemansa, jota käsitellään leirillä. Leirilä ei ole varsinaisia oppitunteja vaan teemaa käsitellään monipuolisesti leiriläisten lähtötaidot ja kiinnostus huomioiden. Päiväleiri alkaa aamulla klo 9.00 ja päättyy klo15.00. Päiväleirin aikana oppilaat pitävät Tiedekoulun tiloissa lounastauon ja syövät kotoa tuomansa lounaseväät yhdessä päiväleirille osallistuvien ja ohjaajan kanssa. Päiväleirin aikana ei ulkoilla tai lähdetä pois Tiedekoulun tiloista.

 

YHTEYSTIEDOT

 

Miten saan ohjaajan yhteystiedot?

Tiedekoulu jakaa toimipisteen ryhmien ohjaajan yhteystiedot lukukauden alussa  sähköpostitse lähetettävän tiedotteen mukana, mutta nettisivuillamme yhteystietoja ei julkaista.  Pyydämme olemaan yhteydessä info@tiedekoulu.fi ja ilmoittamaan etukäteen tiedossa olevista poissaoloista,  lapsen erityistarpeisiin ja toiveisiin liittyvistä asioista tai vaikkapa kadonneista tavaroista.  Näin ohjaajamme pystyvät keskittymään ryhmiensä oppitunteihin ja lasten opetukseen. 

 

Suomen Tiedekoulu Oy