Mitä Lasten Tiedekoulu tarjoaa?

Lasten Tiedekoulu järjestää pitkäkestoista, opetussuunnitelmiin pohjautuvaa harrastustoimintaa tieteestä ja teknologiasta kiinnostuneille eri-ikäisille lapsille.

 

Milloin Lasten Tiedekoulun lukukausi alkaa?

Lasten Tiedekoulun syyslukukausi alkaa elokuun lopussa ja kevätlukukausi tammikuussa loppiaisen jälkeen. 

 

Mitä lukukausi tarkoittaa?

Lasten Tiedekoulun lukukausi tarkoittaa syys- tai kevätlukukautta, jonka aikana on 15 kerran viikossa pidettävää oppituntia. Koululaisten loma-aikoina kuten syys- ja talvilomaviikolla ei ole normaalin lukujärjestyksen mukaisia oppitunteja. Pyhäpäivät kuten pääsiäinen ja Vapun päivä siirtävät näille päiville osuvien ryhmien oppitunteja viikolla eteenpäin.

 

Mitä teemaoppiminen tarkoittaa?

Lasten Tiedekoulun harrasteryhmissä käytetään teemaoppimista eli jokaisella oppitunnilla on uusi aihe, jota käsitellään yhdessä lyhyen  teoriapohjustuksen avulla ja sen jälkeen tunnin teemaan lähdetään tutustumaan, tutkimaan ja tekemään konkreettisesti.

 

Kenelle Lasten Tiedekoulun ryhmät on tarkoitettu?

Lasten Tiedekoulun harrasteryhmät on tarkoitettu kaikille luonnontieteistä, teknologiasta ja ohjelmoinnista kiinnostuneille lapsille.

 

Mitä tarkoittaa suositusikä?

Lapsen kiinnostus ja motivaatio tieteisiin, teknologiaan tai ohjelmointiin voi alkaa hyvin eri ikäisenä.  Haluamme tarjota mahdollisuuden aloittaa alkeisryhmissä joustavasti silloin kun lapsella on aito motivaatio ja kiinnostus aiheeseen.  Lasten Tiedekoulun  4 -6 vuotiaiden ja 7 – 12 vuotiaiden ryhmien suositusiät ovat nimensä mukaisesti vain suosituksia. Tällä pyritään ohjaamaan sosiaalisilta ja vuorovaikutustaidoiltaan samantasoiset lapset samoihin ryhmiin. Miniroboihin ja -tutkijoihin lapsi on tervetullut kun hän pystyy olemaan pienessä eri-ikäisiä lapsia olevassa ryhmässä itsenäisesti. Robottikerho 1lk1 ryhmään ovat tervetulleita koulun aloittavat lapset, jotka ovat tottuneet toimimaan isommassa max 10 eri-ikäisen lapsen ryhmässä. 

 

Onko yli 12 vuotias tervetullut ryhmään?

Lasten Tiedekouluun ovat kaikki lapset tervetulleita. Suositusiät harrasteryhmissä ovat vain nimensä mukaisesti suosituksia. Lapsen aito kiinnostus ja motivaatio aiheeseen ovat paljon tärkeämpiä tekijöitä.  Toisella lapsella kiinnostus herää jo alakoulun alkaessa, toinen kiinnostuu aiheesta vasta yläkoulun kynnyksellä.  Nuorempi lapsi ryhmässä voi olla legorakennellut paljon enemmän kuin vanhempi, toisaalta nuorempi lapsi on rohkeampi kokeilemaan tietokoneella ilman rajoitteita tai ennakkokäsityksiä ja toisaalta alakoulun yläluokilla olevat ovat jo koulussa ehtineet käsitellä ja oppia matematiikkaa, englantia jne. enemmän kuin nuorempi lapsi ryhmässä, joten tiedon soveltaminen voi olla nopeampaa. Jokainen lapsi oppii omaan tahtiinsa, omalla tavallaan ja tätä kannustamme Lasten Tiedekoulussa antamalla sopivassa suhteessa haastetta ja tukea onnistumiseen ja oivaltamiseen.

 

Voiko lapsen ilmoittaa suoraan jatkoryhmään?

Lasten Tiedekoulun harrastusryhmiin hakeutuvat lapset ovat kiinnostuneita valitsemastaan harrastuksen aiheesta ja esim. Robottikerhoihin ilmoittautuvat lapset rakentaneet jo paljon erilaisilla legosarjoilla. Robottikerhoissa käytettävät Lego Technics ja sähkömoottorit ovat kuitenkin suurimmalle osalle lapsia täysin uusia asia, joten suosittelemme kaikkia aloittamaan alkeisryhmästä. Mekaniikan perusrakenteet, erilaisten palikoiden ja osien eroavaisuudet ja käyttötarkoitukset sekä niiden hyödyntäminen on hyvä osata, jotta lapsi osaa suunnitella tunnin teemasta omannäköisen mekaniikan rakenteen ja soveltaa oppimaansa. Opettajamme pystyvät muuttamaan ja tarjoamaan lisähaastetta taitaville legorakentajille myös alkeisryhmässä.

 

Koodikoulun osalta pyydämme olemaan sähköpostitse yhteydessä ja kertomaan millaista aikaisempaa kokemusta ja osaamista ohjelmoinnista lapsella on. Tämän pohjalta pyrimme yhdessä huoltajan kanssa katsomaan sopivan tason, josta lapsi voi aloittaa.

Tarvittaessa vaihdamme ryhmää vaikka kesken lukuvuoden. Tärkeintä on, että lapsi saa oivalluksen ja onnistumisen kokemuksia ja uusi asian on haastavuudeltaan sopivan tasoista.

 

Montako opettajaa ryhmässä on?

Harrasteryhmissä on yksi opettaja.

 

Miten suuria ryhmät ovat?

Nuorimpien minitutkijoiden ja minirobotttikerhojen ryhmissä lapsia on 4-8 ja vanhempien 7 -12 vuotiaiden ryhmässä 4-10 lasta. Joustamme perheen tarpeiden mukaan, jotta esim. samalla kyydillä kulkevat, sisarukset tai ystävykset saadaan samaan ryhmään.

 

Miten kauan yksi oppitunti kestää?

Oppitunnin kesto riippuu harrasteryhmän luonteesta: mini – ja tutkijakerhojen oppitunnin kesto on n. 45 minuuttia,  mini- ja robottikerhojen sekä koodikoulujen n. 60 minuuttia ja devaajat ryhmien noin 90 minuuttia.

 

Mikä on ryhmän minimikoko?

Harrasteryhmän minimikoko on 3 – 4 lasta, jotta ryhmä saadaan muodostumaan. Tätä pienemmässä ryhmässä lasten vertaisoppiminen ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu eivät toteudu. Flunssakaudella lapsia on poissa oppitunneilta ja pienessä ryhmässä tämä voi tarkoittaa ryhmän kutistuvan parityöskentelyyn. Tästä syystä myös ilmoittautuminen on sitova. Haluamme varmistaa, että muodostettava ryhmä voidaan toteuttaa ja se tarjoaa lapsille valitun harrastusryhmän lisäksi mahdollisuuden vertaisoppimiseen ja sosiaalisten sekä vuorovaikutustaitojen harjoitteluun.

 

Miten ilmoitan lapseni harrasteryhmään?

Lasten Tiedekoulun harrasteryhmiin ilmoittaututaan nettisivulla olevalla lomakkeella.  Valittavana olevat harrasteryhmät löytyvät paikkakunnittain ja toimipisteittäin. Jokaisen ryhmän edessä on i - ikoni, jota painamalla saa näkyviin ryhmän lisätiedot. Harrasteryhmän nimi on linkki ilmoittautumissivulle, jossa kysytään lapsen ja huoltajan yhteystiedot. Jatkoryhmiin ilmoittautuminen on salasanasuojattu, ja salasanat jaetaan jo mukana olevien tiedekoululaisten huoltajille sähköpostilla ennen seuraavalle lukukaudelle ilmoittautumista.

 

Onko mahdollista tulla kokeilemaan ennen ilmoittautumista?

Lasten Tiedekoulu on luopunut ns. kokeilutunneista, koska kaikille kokeilijoille ei voida luvata paikkaa halutusta ryhmästä kokeilutunnin jälkeen. Haluamme välttää lapselle aiheutuvaa mieliharmia ja pettymystä. Lasten Tiedekoulun uusi Tiedekerho –ryhmä antaa mahdollisuuden tutustua eri harrasteryhmien opintopolkuihin. Tämä voi olla hyvä valinta ensimmäiselle lukukaudelle, mikäli lapsi ei ole varma mistä aiheesta on eniten kiinnostunut.

 

Monta paikkaa ryhmässä on vielä vapaana?

Lasten Tiedekoulun ilmoittautuminen tapahtuu nettilomakkeen avulla ja ryhmän perässä näkyy reaaliajassa vapaana olevat paikat. Ryhmäkoot 4-6 vuotiaiden ryhmässä max. 8 ja 7 – 12 vuotiaiden ryhmissä max. 10 lasta. 

 

Mitä varasija tarkoittaa?

Jokaisessa ryhmässä on mahdollisuus ilmoittautua varasijalle, mikäli ryhmä on jo tullut täyteen. Ilmoitamme varasijalla oleville sähköpostitse ja/tai tekstiviestillä, mikäli kyseiseen ryhmään vapautuu peruutuspaikkoja.

 

Voiko mukaan tulla kesken lukukauden?

Lasten Tiedekoulussa käytetään teemaoppimista eli jokaisella oppitunnilla on uusi, opittava asia. Tästä syystä jälki-ilmoittautuminen on mahdollista vielä ensimmäisen kolmen oppitunnin aikana, mikäli ryhmässä vielä on tilaa. Opettaja kertailee tunneilla jälki-ilmoittautuneille lapsille aikaisempien tuntien teemoja ja huomio, että myöhemmin mukaan tullut lapsi pääsee mukaan ryhmän toimintaan.

 

Mitä tarkoittaa englannin kielikylpy Lasten Tiedekoulussa?

Lasten Tiedekoulu toteuttaa harrasteryhmiä muutamalla paikkakunnalla englannin kielikylpynä. Näissä toimipisteissä yhteistyökumppanimme Pilke päiväkoti toimii myös englannin kielikylpyä tarjoavana päiväkotina. Englannin kielikylpynä toteutettavissa ryhmissä tavoite on, että opettaja ohjaa ja neuvoo lapsia englanniksi. Lapsi oppii näin legorakentamiseen ja koodaukseen liittyvät termit ja ohjeet vähitellen englanniksi. Ohjelmoinnin universaali kieli on englanti, joten lapset voivat heti aloittaa sovellusten käyttämisen englannin kielellä. Lapsen ei tarvitse osata yhtään englantia aloittaakseen ryhmissä. Kielikylvyssä lapset oppivat uutta kieltä toimintojen, toiston ja mallintamisen avulla rakentaessaan legoja ja koodatessaan.  Lasten Tiedekoulun englannin kielikylpynä toteutettavissa harrasteryhmissä opettajat osaavat ja ymmärtävät hyvin suomea, vaikka kaikille suomi ei olekaan äidinkieli.

 

Voiko lapsen huoltaja tulla mukaan oppitunneille?

Ensimmäiselle oppitunnille mukaan voivat tulla huoltajat, joiden lapsilla on mahdollisia erityishaasteita tai pieni lapsi ei rohkene tulla muuten mukaan. Yleensä tieto oman huoltajan odottamisesta eteistiloissa helpottaa ujoimpaakin lasta. Huomioitavaa on, että vieras aikuinen ryhmässä voi hämmentää muita lapsia ja viedä huomion opetettavasta asiasta. Tästä syystä pyydämme varaamaan luokkatilaan mukaantulemisen vain niille huoltajille, joiden lapsi sitä oikeasti tarvitsee.

 

Sopiiko toiminta erityislapselle?

Lasten Tiedekouluun ovat tervetulleita kaikki lapset. Robottikerho ja erityisesti koodaus ovat omiaan lapsille, joilla on erilaisia neurologisia haasteita, keskittyminen herpaantuu ja sosiaalisissa taidoissa on vielä kehitettävää. Ilmoittautumisen lisätiedot kenttään on hyvä kuvata lyhyesti mikäli lapsella on erityistarpeita, haasteita tai muuta huomioitavaa. Näin pystymme paremmin huomioimaan lapsen tarpeet ryhmässä.

 

Onko poissaoloista ilmoitettava erikseen?

Etukäteen tiedossa olevista pidemmistä poissaoloista toivomme ilmoitettavan opettajalle tai sähköpostilla info@tiedekoulu.fi , jotta ryhmässä ei turhaan odoteta lasta oppitunnille. 

 

Onko mahdollista tulla korvaamaan toiseen ryhmään poissaoloa?

Mahdollisuuksien mukaan pyrimme tarjoamaan poissaolon korvaamista toisessa vastaavassa ryhmässä. Pyydämme olemaan asiasta sähköpostilla yhteydessä info@tiedekoulu.fi

 

Miten saan opettajan yhteystiedot?

Lasten Tiedekoulu jakaa toimipisteen ryhmien opettajan yhteystiedot lukukauden alussa  sähköpostitse lähetettävän tiedotteen mukana, mutta nettisivuillamme yhteystietoja ei julkaista.  Opettajalle voi suoraan ilmoittaa etukäteen tiedossa olevista poissaoloista, lapsen erityistarpeisiin ja toiveisiin liittyvistä asioista tai vaikkapa kadonneista tavaroista, mutta muussa tapauksessa pyydämme olemaan yhteydessä info@tiedekoulu.fi. Näin opettajamme pystyvät keskittymään ryhmiensä oppitunteihin ja lasten opetukseen.

 

Mitä lukukausi maksaa?

Lasten Tiedekoulun harrasteryhmien lukukausimaksut on nähtävissä nettisivujen Ajankohtaista -sivulla. Lukukausimaksut kevätlukukaudella 2018 ovat:

115 € Tiedekerho

220 € Koodikoulu

230 € Mini- ja Robottikerhot sekä Mini- ja Tutkijakerhot

275 € Devaajat

 

Onko Lasten Tiedekoululla käytössä sisaralennus?

Lasten Tiedekoululla ei ole käytössä sisaralennusta. Useammalle päiväleirille osallistumisen olemme huomioineet päiväleirin hinnoissa.

 

Onko mahdollista saada alennusta jos lapsi osallistuu useampaan harrasteryhmään?

Lasten Tiedekoulun ryhmäkoko on pieni, maksimi 10 lasta. Sisar- tai muitakaan alennuksia ei ole käytössä.

 

Onko laskulle mahdollista saada maksuaikaa? Tai maksaa erissä?

Lasten Tiedekoulun asiakkaita ovat  tieteistä ja teknologiasta kiinnostuneet lapset ja heidän harrastuksensa jatkuvuuden varmistamiseksi joustamme ja mielellämme sovimme maksuajasta.  Mikäli tarvitset maksuaikaa, niin otahan yhteyttä nina.kainulainen@tiedekoulu.fi

 

Miksi lukukausimaksi tulee heti ilmoittautumisen mukana?

Paikka ryhmästä varataan ja vahvistetaan ilmoittautumisen jälkeen automaattisella sähköpostilla, jossa on linkki lukukausimaksuun. Ilmoittautuminen on sitova koko lukukaudelle, sen perusteella muodostetaan ryhmät, varataan tilat ja opettajien resurssit. Lukukausimaksulla on normaali 14 päivän maksuaika, mutta tarvittaessa maksuaikaa voi sopia ottamalla yhteyttä nina.kainulainen@tiedekoulu.fi

 

Voiko ryhmää vaihtaa kesken lukukauden esim. toisen harrastuksen, muuton tms. takia?

Lasten Tiedekoulun asiakkaita ovat lapset, joten joustamme mielellämme ja pyrimme tarjoamaan paikkaa toisesta vastaavasta ryhmästä samasta tai toisesta toimipisteestä jos toinen harrastus osuu päällekäin harrasteryhmämme kanssa. Vastaavasti tiedekoululaiselle pyritään harrastuksen jatkuvuus tarjoamalla paikka toisen paikkakunnan vastaavasta ryhmästä jos perhe muuttaa tms.

 

Voiko lapsi vaihtaa toiseen ryhmään jos valittu toiminta ei olekaan lapsesta mielekästä?

Suosittelemme, että lapsi käy 2-3 kertaa valitussa harrasteryhmässä.  Lapsen odotukset voivat olla epärealistiset, tietotulva, uusi harrastus, opettaja ja ryhmä uusia kavereita voi hämmentää lasta, oppitunnin teema voi tuntua vaikealta tai liian helpolta tms.  Monesti toisen oppitunnin jälkeen lapsi osaa paremmin sanoa mikä tuntuu kivalta ja mikä ei. Mikäli harrastus ei 2-3 oppitunnin jälkeen tuntu omalta jutulta, niin mielellämme pyrimme tarjoamaan paikkaa toisesta harrasteryhmästä, joka vastaa lapsen kiinnostusta ja motivaatiota.

 

Mitä ilmoittautumisen sitovuus tarkoittaa?

Ilmoittautuminen on sitova koko lukukaudelle, sen perusteella muodostetaan ryhmät, varataan tilat ja opettajien resurssit.

 

Voiko ilmoittautumisen perua?

Ilmoittautumisen voi vaihtaa toiseen ryhmään tai perua kuluitta viimeistään kaksi viikkoa ennen lukukauden alkua olemalla yhteydessä sähköpostilla nina.kainulainen@tiedekoulu.fi. Viikkoa ennen lukukauden alkua peruutetuista ilmoittautumisista perimme 50 % lukukausimaksusta. Mikäli peruutus tehdään tätä myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan, veloitamme koko lukukausimaksun. Paikan käyttämättä jättäminen ei ole peruutus. Lasten Tiedekoulun lukukausimaksu on perintäkelpoinen ja siirrämme erääntyneet avoimet laskut perintää, mikäli maksuajasta ei ole sovittu.

 

Mitä jos valittu ryhmä ei muodostukaan?

Ryhmän muodostumisen minimikoko on 3-4 lasta. Mikäli ryhmää ei muodostu, Lasten Tiedekoulu tarjoaa paikkaa toisesta vastaavasta ryhmästä tai kerhopaikka perutaan ja lukukausimaksu palautetaan. 

 

Mitä vaatimuksia kannettavalle tietokoneelle on?

Koodikouluun lapsi tarvii kannettavan tietokoneen, jossa on uudehko Chrome selain ja Adobe Flash Player (maksuton sovellus ladattavissa netistä) asennettuna. Muita vaatimuksia ei ole.

 

Onko lapsella oltava mokkula tai oma internet yhteys mukana?

Lasten Tiedekoululla on nettiyhteys.

 

Mitä sovelluksia koodauksen opiskelussa käytetään?

Koodikoulun alkeisryhmissä ohjelmoinnin opiskelussa käytämme visuaalisia ohjelmointisovelluksia kuten Scratchia ja Code.org, jotka on kehitetty ohjelmoinnin perusteiden opettamiseen eri ikäisille lapsille. Jatkoryhmissä siirrytään koodinkirjoittamisen harjoitteluun ja aluksi koodarit tutustuvat eri ohjelmointikieliin mm. Codecademy.com ja Tech Rocket.com  avulla. Suurin osa sovelluksista on nettipohjaisia, joten lapsen koneelle ei ole tarve asentaa mitään. Jatkoryhmissä ilmoitamme erikseen kurssilla käytettävät sovellukset, asennusohjeet jne.

 

Tarviiko lapsen osata lukea aloittaakseen koodikoulun alkeisryhmässä?

Visuaaliset ohjelmointisovellukset on suunniteltu niin, että lapsi pystyy aloittamaan koodauksen opettelun vaikka ei vielä osaisi lukea.  Väri- ja muotokieli auttavat ymmärtämään toimintojen logiikkaa ja rohkaisevat lasta kokeilemaan.

 

Millaisia asioita uuden kannettavan hankinnassa kannattaa ottaa huomioon?

Ohjelmoinnin opiskelu sinänsä ei vaadi erityistä kannettavalta tietokoneelta. Kannettavaa hankittaessa on hyvä pohtia mitä tietokoneella on tarkoitus tehdä muuta kuin harjoitella ohjelmointia. 

 

Voiko lapsi tehdä ohjelmoinnin tehtäviä ja harjoituksia myös vapaa-ajalla?

Lapset voivat harjoitella koodausta ja tehdä tehtäviä visuaalisilla ohjelmointisovelluksilla myös vapaa-ajallaan.

 

Mitä legoja robottikerhossa käytetään?

Mini- ja Robottikerho 1 tasolla on käytössä Legon peruspalikat, Technics ja erilaiset Lego Education sarjat sekä Lego Power sähkömoottorit. Robottikerho 2 tasolla edellisten lisäksi käytössä on Mindstorm legot ja EV3 älypalikat, joita käytetään pienryhmissä ja pareittain.

 

Miksi legorakennelmat puretaan tunnin päätteeksi?

Teemapohjainen oppiminen tarkoittaa, että jokaisella oppitunnilla on uusi, opittava aihe. Käsittelemme uuden teeman ja tämän jälkeen lapset lähtevät rakentamaan oman visionsa mukaista rakennelmaa tunnin teemasta. Oppitunnin loppupuolella tarkistelemme lasten rakennelmia ja lopuksi rakennelmat puretaan. Näin lapset oppivat hyödyntämään uutta aihetta ja soveltamaan aikaisemmin opittua tunnin teeman rakennelmassaan.  Lapsi oppii nopeammin keräämään tarvittavat legot, tekemään ratkaisuja ja soveltamaan oppimaansa, kun aikaisemmin tehty legorakennelma ei rajoita luovuutta. Legopalikoita kerätessä ja purkaessa lapset oppivat erilaisten palikoiden, stoppareiden ja tappien eroavaisuuksia ja sitä kautta miten jatkossa hyödyntää lego-osia rakennelmissaan. Legojen purkaminen opettaa myös lapsille järjestelmällisyyttä ja hahmottamaan paremmin ajankäyttöä.

 

Miksi Robottikerhojen oppitunti on vain 60 minuuttia? 

Robottikerhossa ei ole kyse vapaasta legorakentelusta, vaan uuden oppimisesta ja teeman mukaisesta legorakentelusta. Oppitunti jakautuu uuden asian käsittelyyn, legorakennelman suunnitteluun ja rakentamiseen sekä purkuun. Jokainen teema on suunniteltu niin, että teeman ehtii tunnin aikana suunnitella ja rakentaa. Olemme kokeilleet Lasten Tiedekoululla myös 1,5 tunnin robottikerhon ryhmiä, mutta uuden asian oppimisen ja lapsien jaksamisen kannalta noin 60 minuutin oppitunti on paras vaihtoehto.

 

Miksi Robottikerho 1 –tasolla käytetään vain sähkömoottoreita?

Vain mielikuvitus on rajana mitä kaikkea sähkömoottorilla saa elämään, liikkumaan, heilumaan tms. Mindstorm ja EV3 älypalikka vaativat enemmän sekä mekaniikan osalta että ohjelmointia, jotta legorakennelman saa rakennettua kestäväksi ja rakennelman liikkumaan, heilumaan jne.  

 

Saavatko lapset pelata kooditunneilla?

Pelaaminen kiehtoo monia koodareita ja koodauksen lomassa on toki mahdollista käydä kokeilemassa mitä toinen lapsi on koodannut tai ratkonut vastaavanlaisen ongelman. Näin lapset oppivat ymmärtämään miten ratkoa animaatioiden ja pelien vaatimaa logiikkaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia ratkaisuja. Monesti lapset jo ensimmäisten oppituntien jälkeen hahmottavat miten heidän lempipelinsä on tehty tai mitä sen tekemiseen on vaadittu. 

 

Saavatko lapset käyttää älypuhelinta oppitunneilla?

Vanhemmat lapset voivat halutessaan ottaa kuvia valmiista legorakennelmista robottikerhojen oppitunnin loppupuolella. Ohjeistamme lapsia ottamaan kuvia vain legorakennelmista ja pitämään puhelimen taskussa muun ajan.

 

Onko Robottikerho 2 –tasolla jokaiselle lapselle EV3 älypalikka?

Mindstorm legoja ja EV3 älypalikoita on varattu Robottikerho 2 tason ryhmiin pienryhmä ja parityöskentelyyn. 

 

Voiko oppitunnin lopuksi tulla katsomaan valmiita rakennelmia?

Robottikerhojen opettajat ottavat lasten legorakennelmista kuvia, jotka ladataan Lasten Tiedekoulun Facebook sivujen albumeihin pienellä viiveellä. Kuvia voi käydä katsomassa yhdessä lapsen kanssa Facebook sivuiltamme, Instagramista ja Lasten Tiedekoulun nettisivuilta. Kuvaamme vain legorakennemia.  Tunnistettavia kuvia lapsista ei julkaista, eikä heidän nimiään.

 

Mistä on mahdollista nähdä kuvia tunneilla tehdyistä rakennelmista?

Legorakennelmista otetaan oppituntien päätteeksi kuvia, joita lataamme Lasten Tiedekoulun Facebook sivuille ja Instragramiin.

 

Onko teillä kuvauslupa ottaa ja julkaista kuvia lapsista verkkosivuillanne ja sosiaalisessa mediassa?

Lasten Tiedekoulu ei julkaise sosiaalisessa mediassa tai missään muuallakaan tunnitettavia kuvia tai videoita lapsista, ainoastaan legorakennelmista ja koodikoulun projekteista. Pyydämme erikseen huoltajilta kuvausluvan, jos oppitunnille tulee toimittaja tms.

 

Mitä tutkijakerhoissa tehdään?

Tutkijakerhossa tutustutaan luonnontieteisiin, kemiaan ja fysiikkaan tehden erilaisia kokeita, testejä ja havaintoja. 

 

Miksi tutkijakerhon oppitunti on lyhyempi kuin muiden ryhmien?

Tutkijakerhojen luonne ja tarvikkeet ovat hyvin erilaiset kuin esim. robottikerhojen. Tutkijakerhossa käsitellään tarvikkeita ja aineita, joiden käsittely ei ole turvallista pienille lapsille. Robottikerhoissa oppitunnin päätteeksi puretaan kaikki rakennetut legorakennelmat ja tämä on osa oppituntia.

 

Miksi tutkijakerhoja ei ole kaikilla paikkakunnilla?

Tutkijakerhot ovat luonteeltaan ja tarvikkeiltaan erilaisia kuin robottikerhot tai koodikoulu. Kevätlukukaudelle olemme suunnitelleet tutkijakerhojen teemoista soveltuvan opintokokonaisuuden, ja minitutkijoiden ryhmiä alkaa myös muutamissa Pilke päiväkotien harrasteilloissa.

 

Mitä jos lapselta on jäänyt oppitunneille tavaroita?

Löytötavaroita voi tiedustella suoraan Pilke päiväkodista. Arvokkaammat, oppitunnille jääneet tavarat Lasten Tiedekoulun opettaja ottaa talteen ja niitä voi tiedustella joko suoraan opettajalta tai sähköpostitse nina.kainulainen@tiedekoulu.fi

 

Onko Lasten Tiedekoululla kiinnostusta järjestää iltapäivätoimintaa myös lapseni koululla?

Lasten Tiedekoulu järjestää sovitusti yhteistyössä oppilaitosten ja koulujen sekä vanhempainyhdistysten kanssa ip-kerhotoimintaa. Lisätietoa sähköpostitse  nina.kainulainen@tiedekoulu.fi

 

Onko Lasten Tiedekoululla toimintaa loma-aikoina?

Lasten Tiedekoulu järjestää koululaisten loma-aikoina päiväleirejä Lasten Tiedekoulun tiloissa Turussa ja Espoossa.

 

Suomen Tiedekoulu Oy