Opet

Turun opettajat

Maria Leivo

 

Maria Leivo on Tiedekoulun perustaja ja Suomen Tiedekoulu Oy:n toimitusjohtaja. Maria sijaistaa tarvittaessa opettajia ympäri Suomea ja on mukana erityisesti uusien ryhmien aloituksissa. Maria tekee pääasiassa uusien ryhmien sisällön ja opetussuunnitelmien suunnittelua, toteuttaa pilottiryhmiä sekä kouluttaa Tiedekoulun opettajia. Lisäksi Maria vastaa yhteistyöprojekteista sekä Tiedekoulun kehittämisestä. Maria on ohjannut monenlaisia luonnontiederyhmiä ja teknologiaryhmiä eri-ikäisille lapsille ja nuorille vuodesta 2012.

 

Marian yhteystiedot: 040 5235144, maria.leivo@tiedekoulu.fi

Nina Kainulainen

 

Nina Kainulainen sijaistaa tarvittaessa opettajia ympäri Suomea ja on mukana erityisesti uusien ryhmien aloituksissa. Nina osallistuu myös uusien ryhmien aloituksiin ja tietää vastaukset kaikkiin lasten ja vanhempien kysymyksiin. Nina on opettanut eri ryhmiä Tiedekoulussa vuodesta 2015.

 

Ninan yhteystiedot: 044 988 1378, nina.kainulainen@tiedekoulu.fi

 

Atte Häkkinen

 

Atte toimii opettajana Turun seudulla. Atte on tohtorikoulutettavana musiikkitieteenoppiaineessa Turun yliopistossa ja tekee väitöskirjaa kokeellisesta soitinrakennuksesta. Samaisesta opinahjosta hän on valmistunut filosofian maisteriksi. Tämän lisäksi hän on lukenut Tampereen yliopistossa tietojenkäsittelytieteitä ja valmistunut Hämeenkyrössä elektroniikan- ja tietoliikennetekniikan asentajaksi.

 

Tiede ja taide ovat olleet Aten intohimon kohteita pitkään. Taideteoksissaan ja kokeellisissa musiikkiesityksissään Atte yhdistelee erilaisia teknologioita luovilla tavoilla. Tämän lisäksi hän kirjoittelee artikkeleita lehtiin ja tietokirjoihin. Atella on kotona  3- ja 5-vuotiaat lapset. Vapaa-aika kuluukin lasten kanssa touhutessa ja luonnossa retkeillessä.

Liina Repo 

 

Liina toimii opettajana Turussa. Liina opiskelee Turun yliopistossa englantia ja fonetiikkaa. Liinan opinnot  suuntautuvat teknologiselle puolelle, ja hän onkin hyvin kiinnostunut kieliteknologiasta erityisesti ja kokemusta ohjelmoinnista. Vapaa-ajallaan Liina on kaikenlaisten käsitöiden intohimoinen harrastaja ja hän haluaa aina kokeilla uusia tekniikoita ja tapoja. Liina on myös innokas geokätköilijä ja hän pitää luonnossa liikkumisesta. Tiedekoulun toiminnassa Liinaa viehättää tieteen erilaisten ilmiöiden havainnointi ja jäsentely, sillä hän haluaisi erityisesti innostaa lapsia ja vanhempiakin tutkimaan kohtaamiaan ilmiöitä ja rohkaista kaikkia käyttämään omaa luovuuttaan ja ongelmanratkaisutaitojaan.

 

Aleksandra Colliander 

 

Aleksandra on musiikkitieteestä valmistunut filosofian maisteri ja musiikkipedagogi, jolla on vuosien kokemus lasten ja nuorten opetustyöstä taiteen perusopetuksen kentällä. Opettajana hänelle on tärkeää kohdata kukin oppija yksilönä, jokaisella oppilaalla on oma tapansa oppia, oivaltaa ja innostua. Aleksandra kannustaa tutkivaan, ilmiöpohjaiseen oppimiseen ja pitkäjänteisyyteen. Aleksandra laajentaa pedagogista osaamistaan tällä hetkellä erityispedagogiikan saralla.

 

 

Juha-Pekka Finnilä

 

Juha-Pekka toimii opettajana Turussa. Koulutukseltaan hän on tietojenkäsittelyn opettaja. Innokkaana oppijana hänelle on kertynyt opintoja monelta luonnontieteen osa-alueesta sekä ihmistieteistä. Ohjaajana hän haluaa huomioida kaikki oppijat ja varmistaa, että kaikki nauttivat oppimisesta. Kun muistaa että erehtyminen on osa oppimista ja teknologia ei saa olla itseisarvo, on oppiminen jo aika mukavaa hommaa.

 

Vapaa-ajallaan JiiPee harrastaa itämaisia lajeja kuten joogaa ja pelailee lauta- sekä tietokonepelejä. Myös vaeltaminen ja lukeminen ovat yleistä ajanvietettä. Lisäksi JiiPee on innokas teeharrastaja ja järjestää myös teekoulutuksia.

Oulun opettajat

Heidi Hyyppä

 

Heidi toimii Lasten Tiedekoulun päätoimisena opettajana Metsokankaalla,  Hintassa ja Etu-Lyötyssä. Heidi on tuplamaisteri Oulun yliopistosta, ja on luonnontieteelliseltä koulutukseltaan geologi, sekä luokanopettaja teknologiapainotteisesta luokanopettajakoulutuksesta. Heidi on ehtinyt tehdä monenlaista koulutusalojensa työtä päivätöinään, joista viime vuodet hän on toiminut luokanopettajana. Heidi ohjaa ja kannustaa oppilaitansa yrittämiseen, luovuuteen, tutkimiseen   sekä tekemällä oppimiseen ja on itsekin innoissaan, että voi hyödyntää Tiedekouluopettajan työssä monia vahvuuksiaan. Heidi on luonteeltaan helposti lähestyttävä, pirteä ja lasten kanssa viihtyvä energiapakkaus. Vapaa-ajalla hän nauttii retkistä luonnossa, monipuolisesta liikkumisesta, käsillä tekemisestä sekä kulttuurista monissa muodoissaan.

 

Heidin yhteystiedot: heidi.hyyppa@tiedekoulu.fi, 044 305 7091 

Klaus Kajula

 

Klaus toimii opettajana Oulussa. Klausin into robotiikkaa ja IT-alaa kohtaan on saatu syntymälahjana. Kantapään kautta opitut tietotekniikkataidot ovat johtaneet siihen, että useissa opiskelu- ja työympäristöissä oman työnkuvan ohella hän on toiminut epävirallisena IT-tukena asiassa kuin asiassa. Klaus kehittää ja ylläpitää robotiikassa tarvittavia kädentaitoja mm. korjaamalla ja huoltamalla moottorilla ja ilman olevia kulkupelejään. 

 

Klaus pitää työskentelystä lasten kanssa, ja hänellä on kokemusta lasten kanssa työskentelystä mm. luokanopettajan sijaisena ja lastenhoitajana. Opettajana Klaus on innostava ja kannustaa kokeilemaan uutta sekä rohkaisee olemaan pelkäämättä epäonnistumisia, koska ne ovat myös loistava tapa oppia!

Martti Hiitti

 

Martti opiskelee Oulun yliopistossa teknologiapainotteisessa luokanopettajakoulutuksessa ja on koulutuksensa puolesta kiinnostunut käsitöistä ja teknologiakasvatuksesta. Martin luontainen uteliaisuuteni on kasvattanut hänet ottamaan selvää mieltään askarruttavista asioista ja niihin vaikuttavista mekanismeista. Martti haluaa herättää lapsissa samanlaista innostusta sekä mielenkiintoa ja hän kokeekin sen olevan oppimisen kannalta ensiarvoisen tärkeää.

 

Vapaa-ajallaan Martti harrastaa monipuolista ihmettelyä ja on kiinnostunut niin teknologiasta, käsitöistä kuin musiikistakin.

Tornion opettaja

Voitto Seppälä

 

Voitto toimii Tiedekoulun opettajana Meri-Lapissa, Torniossa. Hän opiskelee tietojenkäsittelyä Lapin Ammattikorkeakoulussa. Opinnot ovat jo loppusuoralla. Tietojenkäsittelyssä Voittoa kiinnostaa tulevien teknologioiden antamat mahdollisuudet. Voitto on aikaisemmin opiskellut mm. kasvatustiedettä & erityispedagogiikkaa Rovaniemellä. 

 

Vapaa-ajalla Voitto pelaa, joogaa, lukee sekä liikkuu. Voitto haluaa innostaa lapsia unelmoimaan. Oman tavan löytäminen ongelmanratkontaan ympäristössä missä saa erehtyä, kokeilla ja oivaltaa on tärkeää. Turvallinen paikka erehtyä kannustaa lapsia yrittämään. Ja kun ei tarvitse pelätä epäonnistumista, vain taivas on rajana! 

Pääkaupunkiseudun opettajat

Heidi Villikka

 

Heidi toimii opettajana pääkaupunkiseudulla. Heidi on matematiikkaa, tietojenkäsittelytiedettä "käpistelyä" ja kasvatustiedettä opiskellut opettaja. Matematiikassa niin kuin muussakin Heidiä viehättävät ongelmanratkaisu ja pulmatehtävät. Ohjelmoinnissa hienoa on sen täysin looginen rakenne ja eteneminen.  Opiskelujen vastapainona hän on ollut mukana erilaisissa kerho- ja vapaaehtoistoiminnoissa kuten partiossa. Vapaa-ajalla Heidi tykkää kaikenlaisesta näpertelystä ja kirjojen lukemisesta. 

 

Heidin yhteystiedot: 050 439 0882, heidi.villikka@tiedekoulu.fi

Aleksi Vauhkonen

 

Aleksi toimii opettajana Helsingissä ja Espoossa. Opiskeluhistoria Aleksilla on monipuolinen. Maisteriksi hän valmistui estetiikasta ja erikoistuu populaarikulttuurin ja taiteen filosofiaan. Aleksilla on kuitenkin myös sivuaine kemiasta. 

 

Tiedeopettajan työssä Aleksista palkitsevinta on lasten johdattaminen oivallusten äärelle. Varsinkin koodatessa lapsi keksii omia ratkaisuja melkein joka kerralla, mutta myös robotteja rakentaessa lapsen ongelmanratkaisukyky ja luovuus pääsevät valloilleen.

 

Vapaa-ajallaan Aleksi harrastaa monipuolisesti liikuntaa, kulttuuria ja filosofiaa.

 

Aleksin yhteystiedot ovat: aleksi.vauhkonen@tiedekoulu.fi, 040 741 9233

Joonas Mustonen

 

Joonas toimii opettajana pääkaupunkiseudulla. Joonas opiskelee Helsingin yliopistossa fysiikkaa ja hänellä on valtaisa kiinnostus lähes koko universumia kohtaan. Palo visioida ja kokeilla uusia ideoita ohjaavat Joonasta sekä ihmisenä että opettajana. Monet vaikeat ongelmat yksinkertaistuvat, kun ne konkretisoi ja käsittelee itselle tuttujen asioiden kautta. Kerhossa jokainen saa vapaasti kokeilla ja erehtyä ilman paineita oman kiinnostuksensa pohjalta.Sitä varten opitaan ensin hyödyllisiä perustietoja ja -taitoja. Joonas on myös mukana kehittämässä EV3-, Java- ja Arduino-ohjelmointikurssien sisältöjä.

 

Anu Riihiaho

 

Anu toimii Vihdin toimipisteen opettajana. Anu on yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelija Helsingin Yliopistosta, joka on erityisen kiinnostunut alkeisohjelmoinnista sekä omaa runsaasti kokemusta Arduino-pohjaisen robottien kanssa työskentelystä. Anu on vetänyt erilaisia aiheeseen liittyviä koulutuksia ja työpajoja runsaasti. Anu on myös osallistunut paljon Innokas-verkoston toimintaan. Luonteeltaan Anu on helposti lähestyttävä sekä lastenmielinen.

 

 

Julia Nihtilä

 

Julia toimii opettajana pääkaupunkiseudun ryhmissä. Julia on positiivisen elämänasenteen omaava, luonnossa liikkumista rakastava molekyylibiotieteiden opiskelija. Molekyylibiologian lisäksi Julia on innostunut erityisen paljon ohjelmoinnista, jonka perusteihin hän on päässyt tutustumaan Helsingin Yliopistossa. Käsityöt, etenkin neulominen ja virkkaaminen, sekä niiden lisäksi leipominen ja leipomusten koristelu ovat Julialle tärkeitä harrastuksia. Julia on myös päässyt työskentelemään päiväkodissa ja se on ollutkin yksi hänen parhaista kesätöistään. Julian mielestä on uskomatonta, kuinka ennakkoluulottomia ja innovatiivisia lapset ovat joka ikinen päivä. Tärkeää on kehittävä hauskanpito, yhdessä tekeminen ja oppiminen sekä toisista huolehtiminen. 

Elina Tykkyläinen

 

Elina toimii ohjaajana pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen tiedekerhoissa. Tämän lisäksi hän opettaa  koulujen iltapäivätoiminnan tiede- ja ohjelmointikerhoissa sekä harrastekerhoja iltaisin.

Jussi Härkönen

 

Jussi toimii ryhmänvetäjänä Helsingissä. Jussi on kokenut koodari ja hän on työskennellyt peliohjelmoijana Supercellillä, Roviolla ja Next Gamesilla. Hän on ohjannut myös nuorten gamedev-kerhoa.

 

Jussi on opiskellut Åbo Akademissa matematiikkaa, tietojenkäsittelyä ja prosessikemiaa. Vapaa-ajalla Jussi harrastaa videopelejä, koiria ja rakentelee legoja. Legoissa Jussia kiinnostaa niiden visuaalisuus ja ilmaisuvoimaisuus sekä mahdollisuus soveltaa matematiikkaa, geometriaa ja ohjelmointia.

 

Jussin legoluomuksiin voi tutustua täällä: 

https://www.flickr.com/photos/jussiharkonen

 

Sara Enberg

 

Sara toimii Tiedekoulun opettajana pääkaupunkiseudulla. Sara on kouluttautunut meribiologiksi ja väitöskirjassaan hän on tutkinut erityisesti merijään biologiaa ja talviaikaista leväyhteisön kehittymistä Itämeressä. Saran rakkaus luontoon ja tieteeseen heräsi viimeistään ala-asteella kun hänen luokanopettajansa adoptoi heidän luokalleen oman delfiinin. Saran suuri unelma oli tulla miekkavalastutkijaksi, mutta kun hän tajusi, että Itämeressä ei ole valaita, piti unelmaa hieman mukata. Samalla Sara kiinnostui yliopistossa opettamisesta, ja hän onkin ollut mukana järjestämässä ja opettamassa perustason kursseilla. Tiede on kokeilua ja uuden löytämistä, ja Sara pitääkin tärkeänä, että oppilaat saavat kokeilla, yrittää, erehtyä, oivaltaa ja onnistua (tai epäonnistua). Vapaa-ajallaan Sara nauttii retkeilystä ja lenkkeilystä sekä käy koiransa kanssa koirakoulussa TOKOa harrastamassa.

Satu Lyytikäinen

 

Satu toimii opettajana pääkaupunkiseudulla. Koulutukseltaan hän on biologian ja maantieteen aineenopettaja ja hän on myös kouluttautunut tiedekerho-ohjaajaksi. Satu on luonteeltaan ystävällinen, toimelias ja leikkimielinen. Kaikkeen tekemiseeni kuuluu aina ripaus huumoria, ja oppiminen onkin parhaimmillaan hauskaa yhdessäoloa ja tekemistä sekä yllättävää ja innostavaa puuhaa! Valmistumisensa jälkeen Satu on toiminut mm. opettajan sijaisena sekä valmennuskurssiopettajana, ja opintojensa aikana hän myös suunnitellut tiedekerhomateriaalia, vetänyt luonnontiedekerhoa ja toiminut tiede- ja teknologia aiheisten tutkimustöiden arvioijana (TuKoKe-kilpailu). Vapaa-ajallaan Satu lenkkeilee ja ahmii alaansa liittyvää kirjallisuutta - tähtitiede on Sadun viimeisin villitys. Satu on myös ihan vastikään mennyt sekaisin koodaamisesta, sillä muun muassa omien pelien tekeminen voi olla ihan uskomattoman hauskaa! On mielettömän innostavaa tutkia ja ihmetellä asioita yhdessä nokkelien ja idearikkaiden lasten ja nuorten kanssa, joten Satu odottaa jo innolla syksyn ryhmien alkamista! 

Minna Soittila

 

Minna toimii Tiedekoulun opettajana pääkaupunkiseudulla. Hän on matematiikkaa, kuvataidetta ja maantietoa opiskellut aineenopettaja. Minna on todella utelias ja hän pitää erityisesti siitä kun hän saa oppilaat oivaltamaan ongelmien ratkaisut itse pieten vihjeiden avulla. Visuaalinen puoli Minnassa kulkee vahvasti läsnä myös tieteissä, siksi mm. geometria, muotoilu ja tietokoneella tehtävät grafiikat ovat hänellä lähellä sydäntä. Minna on toiminut aikaisemmin myös partio-ohjaajana ja opettajana. Vapaa-ajallaan Minna pelaa lentopalloa ja lautapelejä. Hän pitää myös kaikenlaisesta rakentelusta ja käsitöistä

 

 

 

Jesperi Tirronen

 

Jesperi toimii Tiedekoulun opettajana Espoossa. Jesperi on Mikkelistä kotoisin oleva savolainen jalkapallofanaatikko. Hän opiskelee Aalto-yliopistossa bio- ja kemiantekniikkaa ja hän haluaisi sytyttää myös tulevilla oppilailla kipinän tieteeseen. 

 

Jesperi harrastaa urheilua monipuolisesti kuntosalista pallopeleihin. Lisäksi hän pitää matkustelusta ja seikkailemisesta. Jesperillä on paljon kokemusta lasten kanssa työskentelystä sillä hän on useampana kesänä vetänyt lasten jalkapalloleiriä ja sekä työskennellyt päiväkodissa.

 

 

 

Christina Elgert

 

Christina toimii opettajana pääkaupunkiseudulla. Christina opiskelee biologian ja maantiedon opettajaksi, ja viihtyy parhaiten silloin kun saa tehdä töitä ihmisten kanssa. Christinaa kiinnostaa hyvin monet asiat ja hänen lempijuttuihinsa kuuluvat muun muassa lukeminen, piirtäminen, luonto, käsityöt, legot sekä larppaaminen. Christina löytää aina uutta ihmeteltävää, ja kokee että aina voi oppia uutta.

 

Ohjaajana Christina haluaa kannustaa lapsia käyttämään mielikuvitustaan, kokeilemaan omia ratkaisuja ja luottamaan omiin kykyihinsä. Maailma on täynnä ihmeellisiä asioita, ja parhaat oivallukset syntyvät silloin kun itse saa kokeilla ja pohtia eri vaihtoehtoja!

 

Camilla Selenius

 

Camilla toimii Tiedekoulun opettajana Espoossa. Hän on tieteistä kiinnostunut bio- ja kemiantekniikan opiskelija Aalto-yliopistosta. Camilla viihtyy ja tulee toimeen hyvin lasten kanssa, jonka takia hänellä on laaja ja pitkä kokemus lasten kanssa työskentelemisestä. Opettajana Camilla on innostava, kannustava, luova ja kärsivällinen. Camillan mielestä paras osuus tiedekouluopettajana toimimisessa on nähdä oppilaiden pitävän hauskaa ja innostuvan tieteistä. Vapaa-ajallaan Camilla nauttii monipuolisesta liikunnasta luonnossa ja hyvän ruoan laittamisesta.

Olga Tasanko

 

Olga toimii Tiedekoulun opettajana pääkaupunkiseudulla. Hän opiskelee musiikkitiedettä ja tietojenkäsittelytiedettä Helsingin yliopistossa. Ohjelmoinnissa häntä kiinnostaa luova ongelmanratkaisu ja onnistumisen ilo.

 

Olga on luonteeltaan iloinen, ystävällinen ja kannustaa leikkimieliseen kokeiluun. Hänen mielestään oppiminen on parhaimmillaan silloin, kun asian saa itse oivaltaa kannustavassa ympäristössä. Vapaa-ajallaan hän opettaa viulunsoiton perusteita, tekee musiikkia, pelaa videopelejä, kirjoittaa, piirtää ja kouluttaa opaskoirapentua

Porin opettajat

Hannes Ranta

 

Hannes toimii Tiedekoulun opettajana Porissa. Hannes opiskeli ohjelmointia SAMKissa ja teki sitä työkseen hetken aikaa, kunnes päätti vaihtaa alaa ja opiskelee nyt Nuoriso- ja yhteisöohjauksen tutkintoa samalla kun toimii ohjaajan tehtävissä.

 

Hannes harrastaa vapaa-ajallaan pelaamista ja valokuvaamista ja on tekniikasta laajasti kiinnostunut. Hannes haluaa auttaa lapsia oppimaan maailmasta uusia piirteitä ohjelmoinnin kautta ja näkemään sen hieman eri tavalla kuin ennen.

Marko Hakanpää

 

Marko kiinnostui opettamaan Tiedekoulussa koska hän pitää lapsista ja teknologiasta. Markon työskennellessä legotuomarina lapsien raikkaat ideat tekivät häneen suuren vaikutuksen. Marko on luonteeltaan utelias, avoin ja positiivinen ihminen. Hän keskustelee mielellään ja lasten kanssa työskentely antaa postiivisen raikkaita lähestymistapoja moniin asioihin. Viime vuonna Marko toimi FLL Lego league SM-kisoissa tuomarina. Tällä hetkellä Marko opiskeleeä SAMK:in Robotiiikka Akatemiassa insinööriksi. Pisimmän työuransa hän on tehnyt ICT-alalla, jossa hän toimi lähes pari vuosikymmentä erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Vapaa-ajallaan Marko harrastaa mobilismia, vanhoja esineitä, rakentelua sekä koirien kanssa olemista ja harrastamista. 

 

Robotisaatio, koodaaminen ja tekoäly ovat Markon mielestä todellisuutta työelämässä jo nyt. Lapsien tulisi olla mielestäni mahdollisuus pääästä tutkimaan ja kokeilemaan tieteitä. Tutkitaan ja opitaan yhdessä! 

Katariina Alasorvari

 

Katariina toimii Tiedekoulun ryhmien vetäjänä Porissa. Ammatiltaan hän on eristyisluokanopettaja. Opettajaopintojen aikana hänellä heräsi kiinnostus tutkimukselliseen ja kokeilevaan oppimiseen. Katariina haluaakin kannustaa lapsia kokeilemaan ja tutkimaan ilmiöitä toiminnallisesti. Katariinalla on opettajana monipuolista kokemusta lasten kanssa työskentelystä. Lasten luovuus ja innostus on inspiroivaa!

 

Luonteeltaan Katariina on rauhallinen ja myönteinen. Vapaa-ajallaan hän muun muassa joogaa ja ulkoilee. Hän haluaa saada lapset uskomaan itseensä ja kannustaa heitä löytämään robotiikan ja koodaamisen ilo!

Timo Kerminen

 

Timo toimii Porin toimipisteessä satunnaisesti sijaisena sekä tiistai- että torstai-illoissa. Timo vetää päätyökseen Satakunnan ammattikorkeakoulussa Robottiakatemiaa, toimii SAMK:in automaation tutkimusryhmässä ja on toiminut robotiikan parissa 15 vuotta erilaisissa tehtävissä. 

 

Timolla on usean vuoden kokemus lasten kanssa toimimisesta ja hän on toiminut Tiedekoulussa opettajana vuodesta 2016.

Vaasan opettaja

DUNIA

Tarja Koukkari

 

Tarja on Laihialla asuva lastentarhanopettaja, joka päätyökseen toimii Vaasassa eskariopettajana. Tarja harrastaa positiivista ongelmanratkaisua ja matematiikkaa, eli Varga Nemenyitä, unkarilaista matematiikkaa sekä hän opiskelee Turun yliopistossa Joustavaa matematiikkaa. Hän on myös innostunut robotiikasta ja koodauksesta ja haluaa innostaa lapsia näiden aiheiden kuten myös matematiikan pariin.

 

Tarjan muita harrastuksia ovat lukeminen, pelaaminen, käsityöt ja geökätköily. Tarja on myös Luonto-Liiton toiminnassa mukana, sillä luonto ja siellä puuhastelu ovat lähellä sydäntä.

Lahden opettaja

DUNIA

Päivi Mattila

 

Päivi toimii Tiedekoulun opettajana Lahdessa. Päivi on koulutukseltaan Ohjaustoiminnan artenomi (amk) ja innostunut ongelmien ratkaisija. Yhdessä tekeminen ja asioiden ihmettely, etenkin lasten kanssa, on Päivin sydäntä lähellä.

 

Jatkuva uuden opettelu ja oppiminen on vienyt Päiviä; takana on muun muassa opintoja luonnontieteistä Jyväskylän yliopistossa ja tällä hetkellä hän täydentää tutkintoaan Medianomiksi Lahden Muotoiluinstituutissa. Vapaa-ajallaan Päivi harrastaa retkeilyä, luonnossa liikkumista ja kaikenlaista värkkäilyä.

Jyväskylän opettaja

DUNIA

Joni Pääkkö

 

Joni toimii Tiedekoulun opettajana Jyväskylässä. Hän on musiikkitieteen opiskelija, joka on kiinnostunut myös tilastotieteestä sekä ohjelmoinnista. Tiedekoulussa häntä kiinnostaa tieteellisen ajattelutavan siirtäminen eteenpäin, sekä tieteellisten työkalujen käytön opettaminen.

 

Luonteeltaan Joni on utelias, sekä kiinnostunut monenlaisista eri ilmiöistä, ja tämän uteliaisuuden hän toivoisi myös välittyvän eteenpäin. Vapaa-ajallaan hän harrastaa musiikkia, paitsi soittaen kitaraa niin myös sujuvasti kuunnellen erilaista musiikkia klassisesta heviin.

 

 

Kouvolan opettaja

Laura Parviainen

 

Laura on tietojenkäsittelyn tradenomiopiskelija ja pienen lapsen äiti. Lauran opinnot painottuvat sovelluskehitykseen ja vuosien kokemusta löytyy myös verkkosivujen koodaamisesta. Vapaa-ajalla Laura tuottaa omaa grafiikkaa eri muodoissa, seuraa sarjoja telkkarista, lukee kirjoja ja opiskelee uusia kieliä, erityisesti Aasian kulttuurit ja kielet kiehtovat häntä.

 

Laura haluaa innostaa lapsia koodauksen ja teknologian pariin, koska siitä löytyy harrastus joka samalla haastaa, inspiroi, opettaa ongelmanratkaisukykyä sekä taitoja soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Tampereen ja Pirkkalan opettajat

 Anni Malinen

 

Anni toimii opettajana Tampereella ja Pirkkalassa. Anni opiskelee bioteknologiaa Tampereen yliopistossa ja häntä kiinnostaa erityisesti ympäristöongelmien ratkominen biologian ja kemian avulla. Anni haluaa kannustaa lapsia etsimään ja soveltamaan tietoa ongelmien ratkaisemiseksi. Tieteen lisäksi Anni harrastaa monipuolisesti liikuntaa ja erityisesti luonnossa liikkuminen on hänelle tärkeää. Anni harrastaa myös valokuvausta.

 

Annilla on usean vuoden kokemus erilaisten lapsi- ja harrasteryhmien vetämisestä sekä lapsille suunnatun toiminnan vetämisestä. 

 

Kuopion opettaja

Niina Lapinlampi

 

Niina toimii Kuopion toimipisteen opettajana. Niinalla on monipuolinen luonnontieteellinen tausta, sillä hän on opiskellut laboratorioanalytiikkaa, biolääketiedettä sekä tietojenkäsittelytiedettä. Tällä hetkellä Niina tekee tutkimusta neurobiologian tutkimusryhmässä, jossa hän pääsee käyttämään ongelmanratkaisu ja -ohjelmointitaitojaan päivittäin. Maailman ihmettelyn ohella Niina innostuu vapaa-aikanaan helposti erilaisista lauta- ja tietokonepeleistä, kirjoista, valokuvaamisesta, roboteista sekä avaruuden ilmiöistä. Niina haluaa rohkaista lapsia kokeilemaan ennakkoluulottomasti omia ongelmanratkaisutaitojaan niin koodaamisen, mekaniikan kuin jokapäiväisten tapahtumienkin parissa.

Mikkelin opettaja

Pinja Kauhanen

 

Pinja toimii Tiedekoulun opettajana Mikkelissä. Tällä hetkellä hän opiskelee yhteisöpedagogiksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, seuraavaksi haaveena olisivat luonnontieteiden opinnot, toivon mukaan kasvitieteisiin erikoistuen. Sekä pedagogiikka että tiede ovat Pinjalla molemmat hyvin lähellä sydäntä ja Tiedekoulu yhdistääkin kätevästi nämä molemmat. Kaikenlainen ongelmanratkaisu viehättää ja Pinja onkin innokas itseoppinut amatöörikoodari. Lisäksi hän harrastaa vapaa-ajallaan pyöräilyä, jousiammuntaa ja lukemista. Luonteeltaan Pinja on helposti lähestyttävä, lapsenomaisesti asioista innostuva rento tyyppi. Tavoitteena on saada myös lapset kokemaan innostuksen riemua tieteen ihmeitä tutkiskellessa! 

Oletko kiinnostunut työ- tai harjoittelupaikasta Tiedekoulussa?

Toimintamme kasvaessa etsimme koko ajan uusia ryhmänvetäjiä mukaan toimintaamme. Ryhmän vetäjältä toivomme joko humanistisen, kasvatustieteellisen, teknisen tai matemaattis-luonnontieteellisen alan koulutusta, työkokemusta tai harrastuneisuutta alalta sekä kokemusta lapsiryhmien vetämisestä ja/tai pedagogista koulutusta. Kaiken tämän lisäksi toivomme sinun olevan palavasti kiinnostunut ja innostunut tiede- ja teknologia-kasvatuksen edistämisestä sekä lasten kanssa työskentelystä.

 

Varsinaisten ryhmänvetäjien paikkojen lisäksi tarjoamme harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille erilaisten toiminnan kehittämisen, markkinoinin sekä opetusmateriaali-projektien parissa. Olemme myös aina avoimia uusille ideoille!

 

Lisätietoja ja hakemukset: Maria Leivo, maria.leivo@tiedekoulu.fi

Suomen Tiedekoulu Oy