ANIMOINTI

Animointi 1

Laajuus: 15 oppituntia

 

Oppitunnin pituus: 60 minuuttia

 

Ikäsuositus: 11-15 vuotta

 

Ryhmän kuvaus: Animointi 1 – ryhmässä lapset tutustuvat animoinnin perusteisiin erilaisten harjoitusten ja tehtävien avulla. Suurin osa piirrosanimaatioista toteutetaan muutaman eri sovelluksen avulla tabletilla, mutta myös eri tekniikoilla piirtämistä ja valokuva-animaatioon tutustutaan. Lukukauden aikana jokainen oman animaation. 

 

Oppimistavoitteet:

-          lapsi oppii animoinnin peruskäsitteet ja termit

-          lapsi oppii käyttämään animoinnin visuaalisia sovelluksia  ja tekemään niiden avulla animointiprojekteja

-          lapsi oppii eri tekniikoilla animaation piirtämisen perusteita ja valokuva-animaatiota

-          lapsi oppii oman animaation suunnittelun ja toteutuksen vaiheet

 

Toteutus: Jokaisella oppitunnilla on oma teemansa, jonka tavoitteena on, että lapsi oppii aiheena olevan perusteorian ja pääsee soveltamaan sitä heti käytännössä harjoitusten, tehtävien ja omien projektin kautta.

 

Välineet: Tiedekoulun tabletit ja digikynät.

 

Oppituntien teemat:

1   Animaation perusperiaate ja historia. Kiekko ja plärä.
2 Animaationtyökalut. Oman plärän animointi. Flipaclip.
3

Perustoiminnot mm. litistyminen, venyminen, pallon pomppiminen, grid, creative loud musiikki.

4 Liikkeiden animointi.
5 Taustat, lavastus, taustamusiikki.
6 Tunnetilat mm. liioittelu, ajoitus, äänet.
7 Stop motion. Animaatio legoilla, muovailuvahalla.
8 Hahmosuunnittelu.
9 Animaation suunnittelu.
10 Kuvakäsikirjoitus.
11 Oman animaation toteutus.
12 Oman animaation toteutus.
13 Oman animaation toteutus.
14 Oman animaation toteutus.
15

Viimeistely ja julkaisu.

Suomen Tiedekoulu Oy