LUONNONTIETEET

Minitutkijakerho 1

Laajuus: 30 oppituntia

 

Ikäsuositus: 4-6 vuotta

 

Ryhmän kuvaus: Minitutkijakerho 1 - ryhmässä käsitellään luonnontieteiden perusilmiöitä, opetellaan tutkimaan ilmiöitä ja asioita tieteellisesti ja analyyttisesti. Jokaisella kokoontumiskerralla on oma teemansa, johon perehdytään ensin lyhyesti teorian valossa ja sitten tutkitaan ja havainnoidaan ilmiötä konkreettisesti. Lasta kannustetaan kokeilemaan, tutkimaan ja perehtymään syy-seuraussuhteisiin. 

 

Oppimistavoitteet:

-          lapsi oppii luonnontieteiden perusteita

-          lapsi oppii havainnoimaan erilaisia ilmiöitä saamansa tiedon perusteella

-          lapsi oppii analysoimaan havaintojaan

-          lapsi oppii tekemään mittauksia

-          lapsi oppii analysoimaan syy-seuraus-suhteita sekä osaa vertailla tietoa

 

Toteutus: Jokaisella oppitunnilla on oma teemansa, jonka tavoitteena on, että lapsi oppii aiheena olevan teorian ilmiön taustalla ja samalla oppii myös havainnoimaan ilmiöitä tämän perusteella. Jokaisella oppitunnilla tehdään konkreettisia kokeita, havainnointeja tai tutkimuksia.

 

Oppitunnit:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 
15
Seokset ja liuokset
Nesteen tiheys
Pintajännitys
Matelijat
Matelijat
Liike, kitka ja kalteva taso
Ilma ja ilmanpaine
Ilman ominaisuudet
Mikroskooppi tutkimusvälineenä
Kivikunta
Voima, vastavoima
Aineiden olomuodot ja viskositeetti
Nesteiden sekoittuminen&kerrostuminen
Mekaniiden perusteet, hihnapyörä
Koneiden toiminta
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 

30

Aineen tiheys
Varoitussignaalit luonnossa
Tasapaino, vaaka 
Autorotaatio 
Magnetismi, kompassi 
Planeettojen liikkeet
Salakirjoitusta  
Väkipyörä 
Kampirakenteet 
Propellit ja potkurit 
Luonto, kevät 
Kasvien lisääntyminen 
Puiden lisääntyminen 
Hyönteiset 
Nesteen koostumus


Minitutkijakerho 2

Laajuus: 30 oppituntia

 

Ikäsuositus: 4-6 vuotta

 

Ryhmän kuvaus: Minitutkijakerho 2 - on jatkoryhmä Minitutkija 1 - tason käyneille lapsille. Ryhmässä tutkitaan kemian ja fysiikan perusilmiöitä sekä perehdytään biologiaan sekä maantieteeseen. Jokaisella kokoontumiskerralla on oma teemansa, johon perehdytään ensin lyhyesti teorian valossa ja sitten tutkitaan ja havainnoidaan ilmiötä konkreettisesti. Lasta kannustetaan kokeilemaan, mittaamaan, tutkimaan ja perehtymään syy-seuraussuhteisiin. 

 

Oppimistavoitteet:

-          lapsi syventää luonnontieteiden osaamistaan

-          lapsi oppii havainnoimaan erilaisia ilmiöitä saamansa tiedon perusteella

-          lapsi oppii analysoimaan havaintojaan

-          lapsi oppii tekemään mittauksia ja vertailemaan tuloksia

-          lapsi oppii analysoimaan syy-seuraus-suhteita sekä osaa vertailla tietoa

 

Toteutus: Jokaisella oppitunnilla on oma teemansa, jonka tavoitteena on, että lapsi oppii aiheena olevan teorian ilmiön taustalla ja samalla oppii myös havainnoimaan ilmiöitä tämän perusteella. Jokaisella oppitunnilla tehdään konkreettisia kokeita, havainnointeja tai tutkimuksia.

 

Oppitunnit:

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kemialliset reaktiot
Seokset
Pintajännitys
Puhdas vesi
Hyönteiset ja mikroskooppi
Aineen tiheyden tutkiminen
Nesteiden kerrostuminen
Veden tiheys
Sähkö
Sähkö
Mikroskooppitutkimuksia
Mikroskooppitutkimuksia
Anatomia / keuhkot 
Pyörimisliike ja laakeri
Ruuvipyörä
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 
30
Kestävät rakenteet
Korkeat rakenteet
Valon eteneminen
Valon eteneminen
Linssit ja valo
Anatomia / käden rakenne

Nesteiden sekoittuminen

Voimakkaat kemialliset reaktiot

Mikroskooppitutkimuksia

Mikroskooppitutkimuksia
Aineiden olomuodot, viskositeetti
Kasvit ja valo
Kasvit ja valo
Kasvit ja valo 
Kasvien siemenet ja lisääntymistavat


Tutkijakerho 1

Laajuus: 30 oppituntia

 

Ikäsuositus: 7-10 vuotta

 

Ryhmän kuvaus: Tutkijakerho 1 - ryhmässä käsitellään laajasti luonnontieteiden perusilmiöitä, opetellaan tutkimaan ilmiöitä ja asioita tieteellisesti ja analyyttisesti. Jokaisella oppitunnilla on oma teemansa, johon perehdytään ensin lyhyesti teorian valossa ja sitten tutkitaan ja havainnoidaan ilmiötä konkreettisesti tehden erilaisia mittauksia ja havainnointeja. Lasta kannustetaan kokeilemaan, tutkimaan ja perehtymään syy-seuraussuhteisiin. 

 

Oppimistavoitteet:

-          lapsi oppii fysiikan, kemian sekä biologian perusteet

-          lapsi oppii havainnoimaan erilaisia ilmiöitä saamansa ja hankkimansa tiedon perusteella

-          lapsi oppii analysoimaan havaintojaan

-          lapsi oppii tekemään mittauksia ja kokeita sekä vertailemaan niiden tuloksia

-          lapsi osaa tehdä pieniä tutkimuksia

-          lapsi oppii analysoimaan syy-seuraus-suhteita sekä osaa vertailla tietoa

 

Toteutus: Jokaisella oppitunnilla on oma teemansa, jonka tavoitteena on, että lapsi oppii aiheena olevan teorian ilmiön taustalla ja samalla oppii myös havainnoimaan ilmiöitä tämän perusteella. Jokaisella oppitunnilla tehdään konkreettisia kokeita, havainnointeja tai tutkimuksia.

 

Oppitunnit:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 
14
15
Happamuus ja kemialliset reaktiot
Puhdas vesi
Aineiden happamuus
Sähkö
Valon eteneminen
Valon eteneminen
Valon eteneminen
Hyötyä ilmasta
Ilma ja ilmanpaine
Ilman ominaisuudet
Veden noste
Pintajännitys
Nesteen tiheys 
Kitka
Painovoima
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 
26
27
28
29
30
Vivut ja ruuvit
Paineaalto
Anatomia / Käden luut
Tasapaino
Aineiden tiheys
Aineiden kerrostuminen ja seostuminen
Aineen olomuodot, viskositeetti
Kromatografia
Aineiden väliset reaktiot
Vipuvarsi ja väkipyörä
Kampi
Massan siirtäminen
Kalteva taso
Mikroskooppitutkimuksia, biologia 
Mikroskooppitutkimuksia, biologia 


Tutkijakerho 2

Laajuus: 30 oppituntia

 

Ikäsuositus: 7-10 vuotta

 

Ryhmän kuvaus: Tutkijakerho 2 - on jatkoryhmä Tutkijakerho 1-tason käyneille lapsille. Ryhmässä syvennytään erilaisiin kemian, fysiikan ja biologian ilmiöihin, opetellaan tutkimaan niitä sekä tarkastellaan ilmiöitä tieteellisesti ja analyyttisesti. Jokaisella oppitunnilla on oma teemansa, johon perehdytään ensin lyhyesti teorian valossa ja sitten tutkitaan ja havainnoidaan ilmiötä konkreettisesti tehden erilaisia mittauksia ja havainnointeja. Lasta kannustetaan kokeilemaan, tutkimaan ja perehtymään syy-seuraussuhteisiin. 

 

 

Oppimistavoitteet:

-          lapsi syventää fysiikan, kemian sekä biologian osaamistaan

-          lapsi oppii havainnoimaan erilaisia ilmiöitä

-          lapsi ymmärtää erilaisten ilmiöiden välisiä suhteita sekä vaikutuksia

-          lapsi oppii analysoimaan havaintojaan ja tekemiään mittauksia

-          lapsi osaa tehdä mittauksia ja kokeita sekä vertailla niiden tuloksia

-          lapsi osaa tehdä kemiallisia sekä fysikaalisia tutkimuksia

-          lapsi osaa analysoida syy-seuraus-suhteita sekä osaa vertailla tietoa

-          lapsi osaa itse etsiä tietoa ja soveltaa sitä

 

Toteutus:

Jokaisella oppitunnilla on oma teemansa, jonka tavoitteena on, että lapsi oppii aiheena olevan teorian ilmiön taustalla ja samalla oppii myös havainnoimaan ilmiöitä tämän perusteella. Jokaisella oppitunnilla tehdään konkreettisia kokeita, havainnointeja tai tutkimuksia.

 

Oppitunnit:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 
15
Aineiden pH ja kemialliset reaktiot
Osmoosi ja diffuusio
Veden tiheys
Autorotaatio
Peilit ja heijastuminen
Ääni
Sähkö

Algoritminen ajattelu

Numeroiden koodausta
Tuulen voima
Ilmansuunnat ja kompassi
Aineiden sekoittuminen ja kerrostuminen
Viskositeetti
Varoitussignaalit luonnossa
Kiila 
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tasapaino ja painopiste
Anatomia / keuhkot
Voimakkaat kemialliset reaktiot
Magnetismi
Optiset laitteet
Heiluri
Kampivasara

Hihnapyöräsovelluksia

Kestävät rakenteet
Korkeat rakenteet

Mikroskooppitutkimuksia

Mikroskooppitutkimuksia
Vuodenajat, kevät
Kasvit ja valo
Kasvit ja valo
 

Suomen Tiedekoulu Oy