Tutkijakerho

 

Tutkijakerhossa käsitellään luonnontieteiden perusilmiöitä, opetellaan tutkimaan ilmiöitä ja asioita tieteellisesti ja analyyttisesti. Jokaisella kokoontumiskerralla on oma teemansa, johon perehdytään ensin lyhyesti teorian valossa ja sitten tutkitaan ja havainnoidaan ilmiötä konkreettisesti. Lasta kannustetaan kokeilemaan, tutkimaan ja perehtymään syy-seuraussuhteisiin.

 

Minitutkijakerhot soveltuvat 4-6-vuotiaille ja tutkijakerhot 7-12-vuotiaille.

Robottikerho

 

Robottikerhossa lapset aloittavat rakentelun mekaniikan perusrakenteista ja siirtyvät pikkuhiljaa kohti vaikeampia rakenteita ja kokonaisuuksia. Tunneilla on  aina oma perusteemansa, jonka mukaan rakentelu ja oppiminen etenee. Tavoiteena on, että lapsi oppii itse suunnittelemaan ja rakentamaan mekaniikan perusrakenteita siten, että hän kykenee rakentamaan yhä monimutkaisempia rakenteita ja soveltamaan niitä käytännössä. Lapsi saa jokaisella rakentelukerralla käyttää luovuuttaan ja rakentaa omien taitojensa ja kykyjensä mukaan perusteemasta niin haastavia rakenteita kuin vain haluaa. Ryhmissä rakennellaan pääasiassa ilman ohjeita. Jatkoryhmissä opetellaan myös robottien ohjelmointia ja rakennetaan yhä monimutkaisempia rakenteita ja kokonaisuuksia. 

 

Minirobottikerhot soveltuvat parhaiten 4-6-vuotiaille ja aloittavat Robottikerhot 7-12-vuotiaille.

Koodikoulu ja ohjelmointivalmennus

 

Koodikoulussa opetellaan binäärilukuja, ohjelmoinnin perusteita, käsitteitä ja logiikkaa. Lapsen on hyvä osata lukea ja käyttää tietokonetta vaikka osa aiheista käydään läpi pelin ja leikin omaisesti. Tämä ryhmä sopii kaikille ohjelmoinnista ja peleistä kiinnostuneille 7 - 13 -vuotiaille lapsille. Ryhmässä lapset etenevät alun perusteiden jälkeen omaan tahtiin ja sisältöä on mahdollista suunnata lapsen omien kiinnostusten mukaan.

 

Koodikoulussa opetellaan omien projektien kautta pikkuhiljaa kirjoittamaan oikeaa koodia ja siirrytään soveltamaan opittua käytännössä ohjelmointivalmennuksen parissa esimerkiksi Arduino-, EV3- ja Raspberry Pi-projektien parissa. Ohjelmointivalmennusryhmään  lapset siirtyvät koodikoulusta siinä vaiheessa kun ohjelmoinnista on riittävät taidot, tyypillisesti tähän menee 2-3 vuotta.

Tiedekerho

 

Tiedekerhossa tutustutaan Lasten Tiedekoulun eri oppimispolkuihin - luonnontieteisiin, mekaniikkaan ja robotiikkaan sekä tietotekniikkaan ja teknologiaan. Tiedekerho toimii johdatuksena Lasten Tiedekoulun toimintaan ja tiedekerhossa lapsi pääsee tutustumaan eri osa-alueisiin konkreettisesti itse tekemällä ja kokeilemalla. 

 

Tiedekerhon lukukausi sisältää 8 oppituntia. Kolmella opetuskerralla ryhmässä perehdytään mekaniikkaan ja robotiikkaan. Kolmella opetuskerralla lapset tekevät ryhmässä luonnontieteellisiä kokeita ja tutustuvat tutkijakerhojen sisältöihin. Kahdella opetuskerralla lapset perehtyvät tietokoneen rakenteisiin sekä saavat käsityksen siitä mitä ohjelmointi on ja mitä kaikkea sillä voidaan saada aikaiseksi. Minitiedekerho sopii 4-6-vuotiaille lapsille ja tiedekerho sopii 7-10-vuotiaille lapsille. 

 

Tiedekerhojen lukukausi alkaa helmikuussa. Ryhmät ja ilmoittautuminen avataan viikko4.

Suomen Tiedekoulu Oy