tiedekoulu

Lasten Tiedekoulu on tutkivien lasten asialla

Lasten Tiedekoulu tarjoaa uudenlaisen ja innostavan harrastusmahdollisuuden tieteestä ja teknologiasta kiinnostuneille lapsille. Tiedekoulussa opitaan tiedettä ja teknologiaa hauskalla ja konkreettisella tavalla. Lasten Tiedekoulu tukee ja täydentää koulussa tapahtuvaa oppimista ja konkretisoi tieteen ilmiöitä sekä opettaa teknologian käyttöä. Olemme todenneet lasten olevan mitä mainioimpia ongelmanratkaisijoita,  keksijöitä ja tieteen ilmiöiden havainnoitsijoita - jokaisella kokoontumiskerralla opitaan uutta, tehdään töitä ryhmässä sekä ihmetellään aikaansaannoksiamme. Tunnit koostuvat ohjelmoinnista, rakentelusta ja tutkimisesta. Tavoitteemme on edistää tiedekasvatusta sekä tukea perusopetuksen tekemää työtä.

 

Kaikki lähtee liikkeelle perusasioista ja kiinnostuksen syntymisestä tieteeseen ja tieteelliseen ajatteluun. Aluksi opettelemme lähestymään asioita tieteelliseltä näkökannalta, analysoimaan ilmiöitä ja kannustamaan lasta tutkimaan asioita ja pohtimaan asioiden syy-seuraus-suhteita. Ennen kaikkea haluamme kannustaa lasta olemaan luova ja keksimään itse ratkaisuja ongelmiin. Tämän jälkeen lapsen on mahdollista siirtyä vaativampien teemojen ja aiheiden pariin sekä luomaan itse uutta jo olemassa olevan tiedon ja ratkaisujen pohjalta.

Toimintaa eri puolilla Suomea

Lasten Tiedekoululla on toimintaa Turussa, Helsingissä, Piikkiössä, Oulussa, Porissa, Lahdessa, Tampereella, Espoossa, Järvenpäässä, Vantaalla, Vihdissä ja Nokialla. Olemme aloittamassa ryhmiä syksyllä 2017 aikana muun muassa Espoon Leppävaarassa, Tapiolassa, Matinkylässä ja Helsingin Kalliossa. Muiden suunniteltujen paikkakuntien osalta aloitus siirtyy syksyltä. Ryhmämme sopivat eri-ikäisille lapsille ja niin tytöille kuin pojillekin. Lasten Tiedekoulun perustaja, Maria Leivo on pitänyt lapsille tiedekerhoja vuodesta 2012 alkaen.

Yksilöllistä ja tavoitteellista oppimista

Jokainen lapsi oppii eri tahtia ja eri tavalla. Aivan kuten esimerkiksi pianonsoittoa harjoiteltaessa, toinen oppii soittamaan Für Elisen vuoden harjoittelun jälkeen ja toinen neljän vuoden harjoittelun jälkeen. Sama pätee esimerkiksi ohjelmointiin. Pääasia on, että innostus ja motivaatio opeteltavaa asiaa kohtaan pysyy voimissaan. Tästä syystä ryhmämme eivät etene tasatahtia, toisiaan vastaavien ryhmien sisältö voi vaihdella ja joku lapsi voi siirtyä uuteen ryhmään toista nopeammin. Ryhmien toiminta ja sisällöt perustuvat Lasten Tiedekoulun omaan opetussuunnitelmaan, joka toimii runkona opetukselle. 

maria leivo

Olen Lasten Tiedekoulun perustaja ja käynnistin Lasten Tiedekoulun toiminnan vuoden 2013 lopussa. Erilaisia tiedekouluryhmiä olen ohjannut vuodesta 2012 alkaen.

 

Toimin myös lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa ICT-alan koulutuksessa. Pääasiassa opetan insinööriopiskelijoita, mutta olen paljon mukana myös yrityskoulutuksissa, täydennyskoulutuksessa sekä erityisesti uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittämisessä. Vetämäni yrityksenkaltainen oppimisympäristo Education Support Centre Finland valittiin Suomen parhaaksi insinöörikoulutuksen käytänteeksi vuonna 2011. Vuoden 2015 alussa käynnistin theFIRMAn toiminnan (www.thefirma.fi), joka yhdisti useiden eri alojen oppimisympäristöjä saman katon alle. Olen toiminut myös Turun ammattikorkeakoulun vetämän sekä Teknologiateollisuus ry:n rahoittaman Pikkuinsinöörit-hankkeen vastuullisena johtajana vuosina 2014 - 2015. Pikkuinsinöörit - hanke toteutettiin yhteistyössä paraislaisen Nilsbyn alakoulun kanssa. Olen osallistunut vuonna 2013 - 2014 myös opetus- ja kulttuuriministeriön tiedekasvatustyöskentelyyn. Kesäkuussa 2016 minulle myönnettiin tiedekasvatustyöskentelystä vuoden 2016 LUMA-toimija palkinto. Keväällä 2017 osallistun Sitran Kestävän Koulutuksen Kehittäjät - ohjelmaan. 

 

 

Asun itse Turun kupeessa ja minulla on 5-, 7-, 12- ja 14-vuotiaat lapset. Koulutukseltani olen tietotekniikan insinööri, kauppatieteiden maisteri ja ammattillinen opettaja. Olen suorittanut myös ammattikasvatuksen, erityispedagogiikan, psykologian, sosiologian sekä radiotekniikan opintoja. Vapaa-aikanani harrastan pääasiassa käsitöitä, ulkoilua ja liikuntaa. Lasten kanssa olen viihtynyt aina. Haluan kannustaa lapsia tutkimaan, keksimään ja kokeilemaan. Tutkiminen vaatii pysähtymistä ja keksiminen aikaa, luovuutta ja innostusta. Tätä me pyrimme Lasten Tiedekoulussa tarjoamaan kaikille lapsille. 

 

Opetan vaihtuvissa paikoissa kaikkia ryhmiämme sekä olen mukana erityisesti uusien ryhmien pilotoinneissa sekä sisällön kehittämisessä toimintaamme. Vastaan myös Lasten Tiedekoulun opetussuunnitelmatyöstä. Luennoin pyydettäessä tiede- ja teknologiakasvatuksesta ja koulutan opettajia.

 

Minut tavoittaa: maria.leivo@tiedekoulu.fi ja puhelimitse 040 5235144 sekä https://fi.linkedin.com/in/marialeivo

nina kainulainen

Osallistava ja oivaltava oppiminen sekä innovointi ovat minulle tärkeitä asioita, joiden avulla pyrin synnyttämään oppimista edesauttavan oppimisympäristön. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri ja ammatillinen opettaja.  Olen toiminut useita vuosia kansainvälisissä markkinoinnin, muutosjohtamisen ja kouluttajan tehtävissä yritysmaailman palveluksessa ja liiketalouden tuntiopettajana.
  

Vapaaehtois- ja järjestötyö yhteisten asioiden, etenkin lasten ja nuorten hyväksi ovat lähellä sydäntäni. Vapaa-ajalla liikun aktiivisesti eri lajien parissa, lenkkeilen koirien kanssa ja nautin perheen kanssa yhdessäolosta.

 

Vastaan Lasten Tiedekoulussa erityisesti talous- ja laskutusasioista sekä ilmoittautumisista. Lisäksi toimin tarvittaessa sijaisena pääasiassa Turun ja Helsingin seudun ryhmissä.  

 

Minut tavoittaa: nina.kainulainen@tiedekoulu.fi, 044 988 1378