Muut koulutukset

Varhaiskasvattajien  ja opettajien koulutukset

 

Tiedekoulu järjestää varhaiskasvattajille ja alakoulun opettajille tiede- sekä teknologiakasvatukseen liittyviä koulutuksia. Koulutukset sisältävät sopimuksen mukaan sekä teoriaa että toiminnallisia työpajoja. Koulutuksissa käydään läpi aihealueita konkreettisten esimerkkien kanssa. Tavoitteena on, että koulutukseen osallistujat oppivat soveltamaan tutkivaa otetta sekä integroimaan tiede- ja teknologiakasvatuksen eri elementtejä omaan työhönsä. 

 

Koulutusten aiheita:

 

Tiede, teknologia ja tutkiminen (4-8h)

 

Lapset ja tietotekninen ajattelu (1,5-3h)

 

Ohjelmoinnin opetus ja tietotekninen ajattelu (4-8h)

 

Robotiikan ja ohjelmoinnin opetus (4-8h)

 

Koulutusten sisällöt räätälöidään aina tilaajan toiveiden mukaiseksi.

 

Lisätiedot: Nina Kainulainen, nina.kainulainen@tiedekoulu.fi, 044 988 1378

Workshopit ja luennot

 

Tiedekoulu järjestää workshoppeja ja luentoja lasten ja nuorten ryhmille. Toiminnalliset workshopit sisältävät tietoiskutyyppisesti teoriaa aiheesta ja käytännön tekeminen on workshopin keskeinen elementti. Aihealueet voivat olla kaikkea robotiikasta ja ohjelmoinnista luonnontieteisiin.

 

Esimerkkiluentoja / workshoppeja:

 

DNA:n eristäminen (1,5h)

 

Scratch-ohjelmoinnin perusteet (1,5h)

 

Robocamp (4h)

 

Workshopit ja luennot räätälöidään aina ryhmän koon, lasten ja nuorten iän sekä käytettävissä olevan ajan mukaisesti. Lisätiedot: Nina Kainulainen, nina.kainulainen@tiedekoulu.fi, 044 988 1378

Tyky-päivät

Tiede ja teknologia tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia myös tyky-päivien viettämiseen. Aikuisetkin nauttivat siitä kun pääsevät kokeilemaan jotakin uutta ja tutkimaan asioita. Tyky-päivän teema voi vaihdella robotiikasta liman tekemiseen työporukalla. Tyky-päivän ohjelman pituus vaihtelee 1-4 tunnin välillä riippuen käytettävissä olevasta ajasta ja ryhmän koosta. Tyky-päivä voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai jos ryhmän koko on alle 15 hlöä niin myös Tiedekoulun tiloissa Turun Nummessa, Espoon Olarissa tai Helsingin Kalliossa.

 

Lisätietoja: Nina Kainulainen, nina.kainulainen@tiedekoulu.fi, 044 988 1378

Suomen Tiedekoulu Oy