LUONNONTIETEET

Minitutkijakerho 1

Laajuus: 30 oppituntia

 

Ikäsuositus: 4-6 vuotta

 

Ryhmän kuvaus: Minitutkijakerho 1 - ryhmässä käsitellään luonnontieteiden perusilmiöitä, opetellaan tutkimaan ilmiöitä ja asioita tieteellisesti ja analyyttisesti. Jokaisella kokoontumiskerralla on oma teemansa, johon perehdytään ensin lyhyesti teorian valossa ja sitten tutkitaan ja havainnoidaan ilmiötä konkreettisesti. Lasta kannustetaan kokeilemaan, tutkimaan ja perehtymään syy-seuraussuhteisiin. 

 

Oppimistavoitteet:

-          lapsi oppii luonnontieteiden perusteita

-          lapsi oppii havainnoimaan erilaisia ilmiöitä saamansa tiedon perusteella

-          lapsi oppii analysoimaan havaintojaan

-          lapsi oppii tekemään mittauksia

-          lapsi oppii analysoimaan syy-seuraus-suhteita sekä osaa vertailla tietoa

 

Toteutus: Jokaisella oppitunnilla on oma teemansa, jonka tavoitteena on, että lapsi oppii aiheena olevan teorian ilmiön taustalla ja samalla oppii myös havainnoimaan ilmiöitä tämän perusteella. Jokaisella oppitunnilla tehdään konkreettisia kokeita, havainnointeja tai tutkimuksia.

 

Oppitunnit:

1 Seokset ja liuokset
2 Nesteen tiheys
3 Pintajännitys
4 Matelijat
5 Matelijat
6 Liike, kitka ja kalteva taso
7 Ilma ja ilmanpaine
8 Ilman ominaisuudet
9 Mikroskooppi tutkimusvälineenä
10 Kivikunta
11 Voima, vastavoima
12 Aineiden olomuodot ja viskositeetti
13 Nesteiden sekoittuminen&kerrostuminen
14 Mekaniikan perusteet, hihnapyörä
15 Koneiden toiminta
16 Aineen tiheys
17 Varoitussignaalit luonnossa
18 Tasapaino, vaaka 
19 Autorotaatio 
20 Magnetismi, kompassi 
21 Planeettojen liikkeet
22 Salakirjoitusta  
23 Väkipyörä 
24 Kampirakenteet 
25 Propellit ja potkurit 
26 Luonto, kevät 
27 Kasvien lisääntyminen 
28 Puiden lisääntyminen 
29 Hyönteiset 
30 Nesteen koostumus


Minitutkijakerho 2

Laajuus: 30 oppituntia

 

Ikäsuositus: 5-6 vuotta

 

Ryhmän kuvaus: Minitutkijakerho 2 - on jatkoryhmä Minitutkija 1 - tason käyneille lapsille. Ryhmässä tutkitaan kemian ja fysiikan perusilmiöitä sekä perehdytään biologiaan sekä maantieteeseen. Jokaisella kokoontumiskerralla on oma teemansa, johon perehdytään ensin lyhyesti teorian valossa ja sitten tutkitaan ja havainnoidaan ilmiötä konkreettisesti. Lasta kannustetaan kokeilemaan, mittaamaan, tutkimaan ja perehtymään syy-seuraussuhteisiin. 

 

Oppimistavoitteet:

-          lapsi syventää luonnontieteiden osaamistaan

-          lapsi oppii havainnoimaan erilaisia ilmiöitä saamansa tiedon perusteella

-          lapsi oppii analysoimaan havaintojaan

-          lapsi oppii tekemään mittauksia ja vertailemaan tuloksia

-          lapsi oppii analysoimaan syy-seuraus-suhteita sekä osaa vertailla tietoa

 

Toteutus: Jokaisella oppitunnilla on oma teemansa, jonka tavoitteena on, että lapsi oppii aiheena olevan teorian ilmiön taustalla ja samalla oppii myös havainnoimaan ilmiöitä tämän perusteella. Jokaisella oppitunnilla tehdään konkreettisia kokeita, havainnointeja tai tutkimuksia.

 

Oppitunnit:

1 Ilmansuunnat ja magnetismi
2 Vaaka ja tasapaino
3 Hyönteiset ja mikroskooppi
4 Kasvien valmistautuminen talveen, autoraatio
5 Puhdas vesi ja veden kiertokulku
6 Aurinkokunta ja planeettojen liikkeet
7 Aposematismi eli luonnon varoitusvärit
8 Sähkö
9 Nesteiden kerrostuminen
10 Veden tiheys
11 Salakirjoitus
12 Mikroskooppitutkimuksia
13 Anatomia / keuhkot 
14 Pyörimisliike ja laakeri
15 Ruuvipyörä
16 Kestävät rakenteet
17 Korkeat rakenteet
18 Valon eteneminen
19 Valon eteneminen
20 Linssit ja valo
21 Aistit

22

Veden olomuodot

23 Lintujen erilaiset nokat

24

Ääni ja äänen eteneminen
25 Ääni ja äänen eteneminen
26 Mikroskooppitutkimuksia
27 Kasvit ja valo
28 Kasvit ja valo
29 Kasvit ja valo 
30 Kasvien siemenet ja lisääntymistavat


Tutkijakerho 1

Laajuus: 30 oppituntia

 

Ikäsuositus: 7-10 vuotta

 

Ryhmän kuvaus: Tutkijakerho 1 - ryhmässä käsitellään laajasti luonnontieteiden perusilmiöitä, opetellaan tutkimaan ilmiöitä ja asioita tieteellisesti ja analyyttisesti. Jokaisella oppitunnilla on oma teemansa, johon perehdytään ensin lyhyesti teorian valossa ja sitten tutkitaan ja havainnoidaan ilmiötä konkreettisesti tehden erilaisia mittauksia ja havainnointeja. Lasta kannustetaan kokeilemaan, tutkimaan ja perehtymään syy-seuraussuhteisiin. 

 

Oppimistavoitteet:

-          lapsi oppii fysiikan, kemian sekä biologian perusteet

-          lapsi oppii havainnoimaan erilaisia ilmiöitä saamansa ja hankkimansa tiedon perusteella

-          lapsi oppii analysoimaan havaintojaan

-          lapsi oppii tekemään mittauksia ja kokeita sekä vertailemaan niiden tuloksia

-          lapsi osaa tehdä pieniä tutkimuksia

-          lapsi oppii analysoimaan syy-seuraus-suhteita sekä osaa vertailla tietoa

 

Toteutus: Jokaisella oppitunnilla on oma teemansa, jonka tavoitteena on, että lapsi oppii aiheena olevan teorian ilmiön taustalla ja samalla oppii myös havainnoimaan ilmiöitä tämän perusteella. Jokaisella oppitunnilla tehdään konkreettisia kokeita, havainnointeja tai tutkimuksia.

 

Oppitunnit:

1 Happamuus ja kemialliset reaktiot
2 Puhdas vesi
3 Aineiden happamuus
4 Sähkö
5 Valon eteneminen
6 Valon eteneminen
7 Valon eteneminen
8 Hyötyä ilmasta
9 Ilma ja ilmanpaine
10 Ilman ominaisuudet
11 Veden noste
12 Pintajännitys
13 Nesteen tiheys 
14 Kitka
15 Painovoima
16 Vivut ja ruuvit
17 Paineaalto
18 Anatomia / Käden luut
19 Tasapaino
20 Aineiden tiheys
21 Aineiden kerrostuminen ja seostuminen
22 Aineen olomuodot, viskositeetti
23 Kromatografia
24 Aineiden väliset reaktiot
25 Vipuvarsi ja väkipyörä
26 Kampi
27 Massan siirtäminen
28 Kalteva taso
29 Mikroskooppitutkimuksia, biologia 
30 Mikroskooppitutkimuksia, biologia 


Tutkijakerho 2

Laajuus: 30 oppituntia

 

Ikäsuositus: 7-10 vuotta

 

Ryhmän kuvaus: Tutkijakerho 2 - on jatkoryhmä Tutkijakerho 1-tason käyneille lapsille. Ryhmässä syvennytään erilaisiin kemian, fysiikan ja biologian ilmiöihin, opetellaan tutkimaan niitä sekä tarkastellaan ilmiöitä tieteellisesti ja analyyttisesti. Jokaisella oppitunnilla on oma teemansa, johon perehdytään ensin lyhyesti teorian valossa ja sitten tutkitaan ja havainnoidaan ilmiötä konkreettisesti tehden erilaisia mittauksia ja havainnointeja. Lasta kannustetaan kokeilemaan, tutkimaan ja perehtymään syy-seuraussuhteisiin. 

 

 

Oppimistavoitteet:

-          lapsi syventää fysiikan, kemian sekä biologian osaamistaan

-          lapsi oppii havainnoimaan erilaisia ilmiöitä

-          lapsi ymmärtää erilaisten ilmiöiden välisiä suhteita sekä vaikutuksia

-          lapsi oppii analysoimaan havaintojaan ja tekemiään mittauksia

-          lapsi osaa tehdä mittauksia ja kokeita sekä vertailla niiden tuloksia

-          lapsi osaa tehdä kemiallisia sekä fysikaalisia tutkimuksia

-          lapsi osaa analysoida syy-seuraus-suhteita sekä osaa vertailla tietoa

-          lapsi osaa itse etsiä tietoa ja soveltaa sitä

 

Toteutus:

Jokaisella oppitunnilla on oma teemansa, jonka tavoitteena on, että lapsi oppii aiheena olevan teorian ilmiön taustalla ja samalla oppii myös havainnoimaan ilmiöitä tämän perusteella. Jokaisella oppitunnilla tehdään konkreettisia kokeita, havainnointeja tai tutkimuksia.

 

Oppitunnit:

1 Aineiden pH ja kemialliset reaktiot
2 Osmoosi ja diffuusio
3 Veden tiheys
4 Autorotaatio
5 Peilit ja heijastuminen
6 Ääni
7 Sähkö

8

Algoritminen ajattelu

9 Numeroiden koodausta
10 Tuulen voima
11 Ilmansuunnat ja kompassi
12 Aineiden sekoittuminen ja kerrostuminen
13 Viskositeetti
14 Varoitussignaalit luonnossa
15 Kiila 
16 Tasapaino ja painopiste
17 Anatomia / keuhkot
18 Voimakkaat kemialliset reaktiot
19 Magnetismi
20 Optiset laitteet
21 Heiluri
22 Kampivasara

23

Hihnapyöräsovelluksia

24 Kestävät rakenteet
25 Korkeat rakenteet

26

Mikroskooppitutkimuksia

27 Mikroskooppitutkimuksia
28 Vuodenajat, kevät
29 Kasvit ja valo
30 Kasvit ja valo

Suomen Tiedekoulu Oy