Tutkijakerho 2

Laajuus: 30 oppituntia

Ikäsuositus: 8-11 vuotta

Ryhmän kuvaus: Tutkijakerho 2 - on jatkoryhmä Tutkijakerho 1 -tason käyneille oppilaille. Ryhmässä syvennytään erilaisiin kemian ja fysiikan ilmiöihin, opetellaan tutkimaan niitä sekä tarkastellaan ilmiöitä tieteellisesti ja analyyttisesti. Oppitunnilla teemaan perehdytään ensin lyhyesti teorian valossa ja sitten tutkitaan ja havainnoidaan ilmiötä konkreettisesti tehden erilaisia mittauksia ja havainnointeja. Oppilaita kannustetaan kokeilemaan, tutkimaan ja perehtymään syy-seuraussuhteisiin.

Tutkijakerho 2. taso muodostuu Tutkijakerho 2lk1 ja Tutkijakerho 2lk2 lukukausista.

Oppimistavoitteet:

 • oppilas syventää fysiikan ja kemian osaamistaan
 • oppilas oppii havainnoimaan erilaisia ilmiöitä
 • oppilas ymmärtää erilaisten ilmiöiden välisiä suhteita sekä vaikutuksia
 • oppilas oppii analysoimaan havaintojaan ja tekemiään mittauksia
 • oppilas osaa tehdä mittauksia ja kokeita sekä vertailla niiden tuloksia
 • oppilas osaa tehdä kemiallisia sekä fysikaalisia tutkimuksia
 • oppilas osaa analysoida syy-seuraussuhteita sekä osaa vertailla tietoa
 • oppilas osaa itse etsiä tietoa ja soveltaa sitä

Toteutus:

Oppituntien tavoitteena on, että oppilas oppii aiheena olevan teorian ilmiön taustalla ja samalla oppii myös havainnoimaan ilmiöitä tämän perusteella. Oppitunneilla tehdään konkreettisia kokeita, havainnointeja tai tutkimuksia.

Oppituntien teemat

Tutkijakerho 2lk1

 1. Aineiden tiheyserot ja tiheyteen vaikuttavat tekijät
 2. Diffuusio ja osmoosi ilmiöinä ja niiden merkitys
 3. Ilma ja sen hyötykäyttö
 4. Kitkan ja sen hyödyt ja haitat
 5. Ilmanvastus ja noste
 6. Nopeat ja hitaat kemialliset reaktiot
 7. Sähkövirta ja virtapiirit
 8. Salakirjoitusmenetelmät
 9. Painoa kannattelevat rakenteet
 10. Voima ja vastavoima
 11. Ääni ja äänen syntyminen
 12. Äänen eteneminen vedessä ja ilmassa
 13. Vahva rakentaminen
 14. Materiaalien ja punosten kestävyys
 15. Periskoopin toimintaperiaate

Tutkijakerho 2lk2

 1. Veden olomuodot
 2. Lämmön siirtyminen
 3. Autorotaatio luonnossa ja sen hyötykäyttö
 4. Hyönteisten surinan syntyminen (Pörriäinen-soitin)
 5. Vahva ja korkea rakennus
 6. Kapillaari-ilmiön synty ja merkitys
 7. Ägg race
 8. Proteiinien koagulointi ja denaturointi
 9. Kalteva taso ja nostotyö
 10. Kromatografia
 11. Säilöntämenetelmät
 12. Ilman liike ja voima
 13. Kiilan rakenne ja käyttö
 14. Ilmakehän ilmiöt ja niiden synty
 15. Viskositeetti ja polymerisoituminen

Lukuvuoden 2024-2025 harrastusryhmät

Ilmoittautuminen uudelle lukuvuodelle on auki, jippii! Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä, toimi ripeästi. Syyslukukausi 2024 käynnistyy elokuussa viikolla 34.

Iloisia uutisia! Uusi toimipiste Seinäjoella ja ryhmiä jälleen myös Joensuussa sekä Lahdessa.

Tervetuloa uudet ja jatkavat tiedekoululaiset!


Kesän päiväleirit

Kesän päiväleireille (vko 23-26 & 31) on ilmoittautuminen auki. Ilmoittaudu heti ja varmista paikka sekä leirin muodostuminen, leirit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tervetuloa mukaan Espoon Finnooseen, Helsingin Kallioon & Malmille, sekä Turun Lonttisiin!

Tutkijakerho 2 on mahtava valinta!

Melkein maalissa, valitse vielä sinulle sopiva paikka ja ajankohta.

Vaihe 1
Kaupunki
Vaihe 2
Toimipiste
Vaihe 3
Ajankohta

Harrastusryhmä

Toimipiste

Ajankohta

Tasoryhmä

 

Tutkijakerho 2lk1 (8-11 v.)
Vantaa, Kivistö
lauantai klo 13-13.45
Jatkoryhmä
Tutkijakerho 2lk1 (8-11v.)
Espoo, Finnoo
keskiviikko klo 19-19.45
Jatkoryhmä
Tutkijakerho 2lk1 (8-11v.)
Espoo, Finnoo
torstai klo 19-19.45
Jatkoryhmä
Tutkijakerho 2lk1 (8-11v.)
Espoo, Lintuvaara
lauantai klo 14-14.45
Jatkoryhmä
Tutkijakerho 2lk1 (8-11v.)
Helsinki, Kallio
tiistai klo 19-19.45
Jatkoryhmä
Tutkijakerho 2lk1 (8-11v.)
Helsinki, Malmi
maanantai klo 19-19.45
Jatkoryhmä
Tutkijakerho 2lk1 (8-11v.)
Tampere, Vuores
lauantai klo 13-13.45
Jatkoryhmä
Tutkijakerho 2lk1 (8-11v.)
Turku, Lonttinen
keskiviikko klo 18-18.45
Perusryhmä

Tutustu Tiedekoulun oppimispolkuihin

Ohjelmointi

Ohjelmointi

Robotiikka

Robotiikka

Luonnontieteet

Luonnontieteet

Seuraa meitä somessa