Pitkäjänteistä ja tavoitteellista tiede- ja teknologiaopetusta

Tiedekoulu tarjoaa uudenlaisen ja innostavan harrastusmahdollisuuden tieteestä ja teknologiasta kiinnostuneille lapsille. Tiedekoulussa opitaan tiedettä ja teknologiaa hauskalla ja konkreettisella tavalla. Tiedekoulu tukee ja täydentää koulussa tapahtuvaa oppimista ja konkretisoi tieteen ilmiöitä sekä opettaa teknologian käyttöä. Olemme todenneet lasten olevan mitä mainioimpia ongelmanratkaisijoita,  keksijöitä ja tieteen ilmiöiden havainnoitsijoita - jokaisella kokoontumiskerralla opitaan uutta, tehdään töitä itsenäisesti sekä ihmetellään aikaansaannoksia. Tunnit koostuvat ohjelmoinnista, rakentelusta ja tutkimisesta. Tavoitteemme on edistää tiedekasvatusta sekä tukea perusopetuksen tekemää työtä.

 

Kaikki lähtee liikkeelle perusasioista ja kiinnostuksen syntymisestä tieteeseen ja tieteelliseen ajatteluun. Aluksi opettelemme lähestymään asioita tieteelliseltä näkökannalta, analysoimaan ilmiöitä ja kannustamaan lasta tutkimaan asioita ja pohtimaan asioiden syy-seuraus-suhteita. Ennen kaikkea haluamme kannustaa lasta olemaan luova ja keksimään itse ratkaisuja ongelmiin. Tämän jälkeen lapsen on mahdollista siirtyä vaativampien teemojen ja aiheiden pariin sekä luomaan itse uutta jo olemassa olevan tiedon ja ratkaisujen pohjalta. Lapsia ja nuoria opetetaan käyttämisen sijaan hallitsemaan ja kehittämään laitteita sekä keksimään uutta. Parhaimmillaan oppiminen tulee osaksi arkea, jolloin lapsi näkee laajasti tieteen ja teknologian tuomat mahdollisuudet ja osaa hyödyntää niitä. Haluamme tarjota tieteestä ja teknologiasta kiinnostuneille lapsille mahdollisuuden harrastaa ja kehittää osaamistaan pitkäjänteisesti sekä tavoitteellisesti opetussuunnitelmamme pohjalta. Tällä hetkellä Tiedekoulu tarjoaa erilaisia oppimispolkuja luonnontieteiden, ohjelmoinnin sekä robotiikan saralla. Ryhmiä järjestetään tällä hetkellä 4-16-vuotialle.

Miten Tiedekoulu syntyi?

Tiedekoulu on saanut alkunsa vuonna 2012 Lasten Tiedekoulun perustajan, Maria Leivon, pitämistä tiedekerhoista. Hyvin pian toimintaan mukaan tuli myös robotiikkaa ja ohjelmointia, joista lapset olivat hyvin kiinnostuneita. Lasten innostuksen kannustamana Lasten Tiedekoulu aloitti virallisesti toimintansa vuoden 2014 lopussa Turussa. Samaan aikaan käynnistettiin Turun ammattikorkeakoulun ja Nilsbyn koulun yhteistyöhanke, Pikku-Insinöörit, jonka tavoitteena oli tuoda luonnontieteitä ja tekniikkaa myös alakoulun arkeen. Maria Leivo toimi tämän projektin vetäjänä. Tästä työstä saatiin arvokkaita kokemuksia erityisesti robotiikan, mekaniikan ja ohjelmoinnin opettamisesta alakouluikäisille lapsille sekä integroinnista muihin oppiaineisiin. Maria Leivo on ollut mukana myös Turun ammattikorkeakoulun opetussuunnitelma- ja innovaatiopedagogiikkatyössä sekä kansainvälisen insinöörikoulutuksen standardin CDIO:n jalkauttamistyössä Turun ammattikorkeakouluun. MIT:stä lähtöisin olevan CDIO-standardin tavoitteena on tuoda insinöörikoulutukseen enemmän soveltamista, itsenäistä suunnittelua sekä käytännön toteutusta, jolloin erityisesti kehittyvät ongelmanratkaisutaidot, soveltamisen ja analysoimisen taidot. Kaikista näistä aineksista on systemaattisen kehitystyön ja kokeilujen pohjalta kehittynyt Tiedekoulun opetussuunnitelma, Tiedekoulun tuntien toteutustavat sekä pedagoginen lähestysmistapa opittavaan asiaan.

Suomen Tiedekoulu Oy