ajankohtaista

Suomen Tiedekoulu toiminta on siirtynyt etäopetukseen

Suomen hallituksen koronavirustilanteeseen liittyviin suosituksiin ja kehotuksiin perustuen Suomen Tiedekoulun harrastekerhojen kokoontuminen on keskeytetty 16.3. Seuraamme viranomaisten määräyksiä ja tiedotamme mahdollisista muutoksista tällä sivulla. 

 

Harrastekerhot ovat siirtyneet etäopetukseen viikosta 13 alkaen. Kaikille oppilaille on pyritty löytämään sopiva ryhmä jatkaa harrastusta ja näin mahdollistaa siirtyminen seuraavalle tasolle syyslukukaudella. Ymmärrämme, että kaikilla lapsilla ei ole kotona Technics legoja, joten soveltavat mekaniikan teemat on toteutettu myös peruspalikoilla. Mini- ja tutkijakerhojen teemat valittu niin, että kokeet pystyy tekemään kotikeittiön välineillä ja peruselintarvikkeilla. Vaihtoehtoisesti oppilas voi siirtyä toisen harrastekerhon kuten ohjelmoinnin opetukseen. Huoltajille on lähetetty sähköpostilla ohjeet etäopetuksesta viikolla 13. Pahoittelemme, jos viesti on eksynyt matkalla, hautautunut viestitulvassa tai ohjautunut roska/mainospostiin.

Otathan yhteyttä, jos tarvitset ohjeet info@tiedekoulu.fi

 

Suomen Tiedekoulu has moved to distance learning 

Based on the recommendations of the Finnish Government about the Covid-19 situation, Suomen Tiedekoulu hobby clubs are suspended from 16th March. We monitor the situation and follow any possible authorities’ instructions. Pls follow this website!

 

Tiedekoulu has started distance learning from w13 onwards. We have tried to find suitable distance learning group for all students. Distance learning videos enable students to carry on their hobby lesson when preferred. We know that not all children have Technics legos at home. Themes are selected so that the themes can be build with smaller amount of spare parts and there is also variations with basic bricks. Miniscience and science theme  experiments can be done with supplies and material one have at home. Its also possible to swap to the coding group if preferred or other way round. Distance learning instructions has been emailed to the guardians  on  w13. We do appologize if your message is lost in transit, snowed  or redirected to junk / ads. Pls dont hesitate to email to get a new copy info@tiedekoulu.fi

 

 

Tiedekoulu siirtyy etäopetukseen alkaen ma 23.3. 

Lisätietoa sivulla Etäopetus. Tiedotamme etäopetuksesta ryhmäkohtaisesti huoltajille sähköpostilla ensi viikon aikana.

 

Tiedekoulun harrastekerhojen toiminta keskeytetty ma 16.3. alkaen

Tiedekoulun harrastekerhojen toiminta on keskeytetty 16.3. alkaen. Seuraamme aktiivisesti tilannetta. Valmistelemme etäopetuksen mahdollisuutta harrastekerhojen osalta. Tiedotamme jatkotoimenpiteistä kotisivuillamme, FB ja sähköpostitse huoltajille. Pidetään huoli itsestämme ja läheisistä!

 

Tiedekoulu hobby clubs are suspended from 16th March onward as a precautionary measure. The situation is followed carefully. Distance learning possibilities are prepared. More information will be provided at www.tiedekoulu.fi, at FB and via email for the parents.  Let´s take care of each other!

 

Harrastekerhoissa toiminta jatkuu 9.3.

Tiedekoulun harrastekerhojen oppitunnit jatkuvat normaalisti. Tilanteen kehittymistä ja viranomaisten määräyksiä seurataan aktiivisesti. Tiedotamme jatkosta sen perusteella.

Pyrimme toimilla ennaltaehkäisemään viruksen leviämistä. Ohjeistamme oppilaat pesemään kädet ennen ja jälkeen oppitunnin. Vältetään koskettelua kasvojen alueelle. rajoitetaan lähikontakteja. Mikäli oppilaalla on flunssanoireita niin kehotamme jäämään kotiin ja parantelemaan kunnolla. Kiitos yhteistyöstä ja pidetään toisistamme huolta!

 

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2019-2020

Syyslukukausi alkoi elokuussa viikolla 34 ja päättyy viikolla 49 tai 50 mikäli pyhäpäivä tai kerhon peruuntuminen esim. sairaustapauksessa siirtävät oppitunteja. Lukukausi käsittää 15 kerran viikossa pidettävää oppituntia. Syyslukukaudella ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodeksi (syys- ja kevätlukukaudeksi) kerralla. Tämä mahdollistaa, että tiedekoululaisella on harrastuspaikka varattuna koko lukuvuodeksi ja harrastus säilyy  samana päivänä koko lukuvuoden. Ilmoittautuminen vahvistetaan automaattisella sähköpostilla, jossa on linkki syyslukukauden laskuun. Kevätlukukaudelle ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan lapsi jatkaa automaattisesti jatkoryhmässä. Kevätlukukauden lasku lähetetään sähköpostilla joulukuussa. Mikäli lapsi ei syystä tai toisesta jatka kevätlukukaudelle, pyydämme ilmoittamaan asiasta 1.12.2019 mennessä. 

  

Lekolar yhteistyöhön Tiedekoulun kanssa

Tiedekoulu ja Lekolar ovat aloittaneet yhteistyön keväällä 2019. Lekolar on erikoistunut pedagogisten kasvu- ja oppimisympäristöjen luomiseen ja Tiedekoulun oppimissisällöt täyttävät hienosti uuden ajan koulujen ja päiväkotien tarvetta mahdollistaa digitaalinen oppiminen opetussuunnitelmien mukaisesti. 

 

Lekolar luo kouluille Makerspace -tiloja, joissa hyödynnetään sekä analogisia että digitaalisia työkaluja ja materiaaleja. Oppilaat harjoittelevat yhdessä esimerkiksi ohjelmointia, robotiikkaa, 3D-tulostusta, elektroniikkaa ja muuta mielenkiintoista. Painopiste on ideoiden kehittämisessä ja testaamisessa paikassa, jossa on käytettävissä 3D-tulostin, lasereista, juotostyökaluja jne. Kantavana ajatuksena on, että kaikki ovat sekä opettajia että oppilaita. Makerspace-tila tukee oppimista mahdollistaen käsillä tekemisen. "Yhteistyö Tiedekoulun kanssa on Lekolarille hieno mahdollisuus tarjota oppimisympäristöjen lisäksi myös koulutusta uusien tekniikoiden ja robotiikan hyödyntämiseen opetuksessa", kommentoin Lekolarin kehityspäällikkö Mikko Kyrö. 

 

Kokeillaan, koodataan ja rakennetaan yhdessä

Tiedekoulun koulutuksissa opettajille ja oppilaille annetaan välineet sekä opettaa että oppia esimerkiksi ohjelmallista ajattelua, ohjelmoinnin perusteita, logiikkaa ja robotiikkaa. Tiedekoulun historia alkaa vuodesta 2012, Tiedekoulun perustajan Maria Leivon pitämistä tiedekerhoista. Hyvin pian toimintaan mukaan tuli myös robotiikkaa ja ohjelmointia ja lasten innostuksen kannustamana, Tiedekoulu aloitti virallisesti toimintansa vuonna 2015 Turussa, Oulussa ja Espoossa. Maria Leivo on ollut mukana Turun ammattikorkeakoulun opetussuunnitelma- ja innovaatiopedagogiikkatyössä sekä kansainvälisen insinöörikoulutukseen standardin CDIO.n jalkauttamistyössä Turun ammattikorkeakouluun. MIT:stä lähtöisin olevan CDIO-standardin tavoitteena on tuoda insinöörikoulutukseen enemmän soveltamista, itsenäistä suunnittelua sekä käytännön toteutusta, jolloin erityisesti kehittyvät ongelmanratkaisutaidot, soveltamisen ja analysoinnin taidot. Kaikista näistä aineksista on systemaattisen kehitystyön ja kokeilujen pohjalta syntynyt Tiedekoulun opetussuunnitlema, Tiedekoulun tuntien toteutustavat sekä pedagoginen lähestymistapa opittavaan asiaan. 

    

Tiedekoululaisten kuvat  - sivu FB:ssa

Oppituntien legorakennelmista, koodiprojekteista ja tutkimuksista otetaan valokuvia, joita julkaistaan Tiedekoululaisten kuvat -nimisellä FB sivulla. Kuvien avulla lapset voivat läheisten kanssa seurata lukukaudella opittuja ja tehtyjä asioita. Kuvia ladataan S2018 + paikkakunta kohtaisiin albumeihin.  Huomioithan,  että kuvien määrä vaihtelee ja kaikilta oppitunneilta ei välttämättä julkaista kuvia. Uuden oppiminen, oivallus ja innovointi ovat oppitunnin tärkeimmät asiat.  

   


Suomen Tiedekoulu Oy